Inleiding: CO2-calculator voor bedrijven

De overgang naar een duurzame economie is een complexe systeemverandering.Maar het is een noodzakelijk antwoord op het 'wicked problem' dat wij als mensheid hebben gecreëerd door onze huidige relatie met de planeet. De overgang is inherent complex en daarom kunnen begeleiding en ondersteuning voor bedrijven kostbaar zijn. 

Wij geloven dat duurzaamheid toegankelijk en gemakkelijk moet zijn.


Daarom doneren we een gratis versie van het Hedgehog Carbon Dashboard.
Met dit gratis dashboard kan elke organisatie zijn de uitstoot van scope 1, scope 2, 'zakenreizen' en 'woon-werkverkeer' uit scope 3monitoren.

Wat is de CO2-voetafdruk?

Voordat je je CO2-uitstoot kunt verminderen of compenseren moet je eerst je CO2-voetafdruk berekenen. Een CO2-voetafdruk is een berekening van de totale uitstoot van broeikasgassen door het bedrijf in bijvoorbeeld het afgelopen jaar. Deze CO2-emissie-inventaris geeft een overzicht van de bijdrage aan klimaatverandering. Andere milieueffecten zoals watergebruik, landgebruik of bodemverontreiniging worden niet in deze berekening meegenomen. Die effecten kun je bijvoorbeeld in een levenscyclus analyse vaststellen. De berekening en opstelling van de CO2-voetafdruk zijn gebaseerd op het GHG-protocol en ISO 14064. Dit zijn de wereldwijde normen voor het kwantificeren, monitoren, rapporteren en verifiëren van de uitstoot van broeikasgassen.

Video: business carbon footprint + CO2-equivalent uitgelegd

Waarom je CO2-voetafdruk verkleinen?

De impact van industrie en het bedrijfsleven op de totale uitstoot van broeikasgassen is nog te groot. Mede hierdoor worden klimaatdoelstellingen niet gehaald. Door jouw CO2-voetafdruk te berekenen, kan je bepalen waar en hoe je jouw CO2-voetafdruk kunt verkleinen. Het is cruciaal voor een organisatie om toekomstbestendig te zijn. De wet- en regelgeving wordt steeds strenger om de klimaatdoelstellingen te behalen. Door als organisatie tijdig je CO2-voetafdruk te berekenen, weet je welke maatregelen je kunt nemen om aan de regelgeving te voldoen. Bovendien wordt er tegenwoordig veel gevraagd van organisaties op het vlak van duurzaam ondernemen, en een kleine CO2-afdruk komt het imago van je organisatie ten goede.

Hedgehog Business Calculator

Het Hedgehog CO2-dashboard is een eenvoudig en toegankelijk hulpmiddel om de CO2-voetafdruk van je bedrijf te bepalen en de ontwikkeling van deze voetafdruk in de loop van de tijd te volgen. In dit CO2-dashboard kun je kiezen of je je CO2-uitstoot per maand of per jaar wilt monitoren.

Het dashboard voldoet aan het Greenhouse Gas Protocol (GHG-protocol).

Het GHG-protocol is momenteel het meest gebruikte beoordelings- en rapportagekader voor CO2 monitoring. 

Video: GHG-protocol + scope 1,2 & 3 emissies uitgelegd

Deze handleiding

De Carbon Calculator University is jouw handleiding bij het gebruik van het Hedgehog CO2-dashboard om de CO2-voetafdruk van je bedrijf te berekenen volgens het GHG-protocol. 

Het GHG-protocol, of Greenhouse Gas Protocol, is een algemeen erkend en het meest gebruikte protocol voor het meten en beheren van broeikasgasemissies. Het is ontwikkeld door het World Resources Institute (WRI) en de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Het GHG-protocol biedt een uitgebreid kader voor bedrijven, overheden en andere organisaties dat bestaat uit normen en richtlijnen. Deze beschrijven principes, methodologieën en rapportagevereisten voor het berekenen en rapporteren van emissies van verschillende bronnen en activiteiten binnen de waardeketen van verschillende organisaties.

De Carbon Calculator University richt zich op zes stappen:

  1. Bepaal je organisatorische grenzen
  2. Bepaal je operationele grenzen
  3. Verzamel je data
  4. Bereken je emissies via het Hedgehog-dashboard
  5. Controleer je data
  6. Houd je emissies up to date

Raadpleeg het Greenhouse Gase Protocol. A corporate accounting and reporting standard voor meer informatie.

Ga verder met de cursussen Aan de slag

Get one on one training to get in control over your own data.

Neem contact met ons op

De volgende stap

Krijg één op één advies om controle te krijgen over je eigen data.

Neem contact met ons op

Aan de slag

Dankjewel! Je bericht is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.