HHC.earth

Voorwaarden

1.2

Toepassingsgebied van de website

De Website is eigendom van en wordt beheerd door Hedgehog Company B.V. en is primair bedoeld voor gebruik door personen die commerciële of publieke organisaties vertegenwoordigen. De Website biedt adviesdiensten aan op het gebied van duurzame praktijken voor bedrijven, financiële instellingen en overheidsinstellingen.

Aanvaarding van de voorwaarden

Je aanvaardt de voorwaarden door deze website te gebruiken. Als je niet akkoord gaat met de voorwaarden, mag je de website niet gebruiken.

Verplichtingen van de gebruiker

Je bent verantwoordelijk voor jouw gebruik van de Website en voor alle inhoud die jij op de Website plaatst. Je mag de Website niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Je mag geen inhoud plaatsen die onwettig, lasterlijk, smadelijk, haatdragend of discriminerend is, of die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een persoon.

Verboden activiteiten

Je mag geen van de volgende activiteiten uitvoeren wanneer u de Website gebruikt:

  • Spammen of ongevraagde e-mails versturen
  • Hacken of proberen om ongeautosiseerd toegang te krijgen tot de Website of de servers waarop deze wordt gehost
  • Het verspreiden van virussen of andere schadelijke software
  • Het ontplooien van activiteiten die de website kunnen beschadigen, uitschakelen of overbelasten.
  • Intellectueel eigendom: De inhoud van de Website, inclusief tekst, graphics, logo's, afbeeldingen en software, is eigendom van Hedgehog Company B.V. of haar licentiegevers en wordt beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Je mag de inhoud van de Website niet gebruiken voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hedgehog Company B.V..

Afwijzing van garanties

De Website wordt aangeboden "zoals ze is" en Hedgehog Company B.V. geeft geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de Website of de producten en diensten die op de Website worden aangeboden. Hedgehog Company B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of omissies in de inhoud van de Website of voor verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, punitieve en gevolgschade.

Beperking van aansprakelijkheid

Hedgehog Company B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website, behalve in gevallen van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden en je gebruik van de Website worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van [land of regio], en alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Website zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van [land of regio].

Wijzigingen in de voorwaarden

Hedgehog Company B.V. behoudt zich het recht voor ten allen tijde wijzigingen aan te brengen in de Voorwaarden. Eventuele wijzigingen van de Voorwaarden zullen op de Website worden geplaatst en worden van kracht op het moment van plaatsing. Als je de Website blijft gebruiken nadat wijzigingen in de Voorwaarden zijn geplaatst, betekent dit dat je de herziene Voorwaarden aanvaardt.

Dankjewel! Je bericht is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.