Scope 2 emissies

Scope 2 omvat emissies van direct energiegebruik, die niet direct uitgestoten zijn door bedrijfsmiddelen. Het beste voorbeeld voor scope 2 emissies is de opwekking van ingekochte elektriciteit. De emissies vinden plaats op de locatie waar de elektriciteit wordt geproduceerd. Het energiegebruik is echter direct en kan worden beïnvloed door de besluitvorming van het bedrijf. Andere voorbeelden zijn directe verwarming of stoom.

Reductie van scope 2 broeikasgasemissies

  1. Energie-efficiënte maatregelen: Energie-efficiënte maatregelen implementeren binnen faciliteiten om het elektriciteitsverbruik te minimaliseren. Dit is bijvoorbeeld: het installeren van energie-efficiënte verlichting, het verbeteren van isolatie, het optimaliseren van verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC) systemen, en het upgraden naar energie-efficiënte apparaten en apparatuur omvatten.
  2. Hernieuwbare energie aankopen: Overschakelen op hernieuwbare energiebronnen voor elektriciteitsverbruik door de aankoop van hernieuwbare energiecertificaten (REC's), stroomafnameovereenkomsten (PPA's) of het installeren van systemen voor het ter plaatse opwekken van hernieuwbare energie (zoals zonnepanelen of windturbines). Hierdoor kun je je afhankelijkheid van elektriciteit op basis van fossiele brandstoffen verminderen en scope 2-emissies verlagen.
  3. Pleiten voor het koolstofarm maken van het elektriciteitsnet: In gesprek gaan met lokale nutsbedrijven en pleiten voor een schoner elektriciteitsnet door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen aan te moedigen en energieopwekking op basis van kolen of aardgas uit te faseren. Werk samen met andere bedrijven en organisaties om gezamenlijk invloed uit te oefenen op energieleveranciers in de richting van schonere energieopties.
  4. Energiebewaking en -beheer: Implementeer robuuste energiemonitoringsystemen om het energieverbruik bij te houden, gebieden met inefficiëntie te identificeren en het energieverbruik te optimaliseren. Dit kan het gebruik van slimme meters inhouden, submeters voor specifieke gebieden en het implementeren van energiebeheersoftware om energieverbruikpatronen te analyseren en te optimaliseren. Controleer ook of er subsidies beschikbaar zijn voor koolstof- en energiebesparende maatregelen. In Nederland kun je bijvoorbeeld de EIA- en MIA-lijsten raadplegen.
  5. Betrokkenheid van werknemers en gedragsverandering: Stimuleer een cultuur van duurzaamheid binnen de organisatie door het bewustzijn over energiebesparing te vergroten en werknemers aan te moedigen energiebesparende praktijken toe te passen. Stimuleer werknemers om lichten en apparatuur uit te doen als ze niet in gebruik zijn, waar mogelijk natuurlijke verlichting te gebruiken en energiebesparende gewoonten te stimuleren, zoals het gebruik van energiezuinige instellingen op computers en andere apparaten.
  6. Online vergaderingen en werken op afstand: Stimuleer online vergaderingen en werk op afstand om de behoefte aan reizen en het bijbehorende energieverbruik te verminderen. Maak gebruik van videoconferenties en samenwerkingstools om de ecologische voetafdruk van zakenreizen en woon-werkverkeer te minimaliseren.
  7. Ontwerp van groene gebouwen en renovaties: Implementeer groene bouwpraktijken bij het ontwerpen van nieuwe faciliteiten of het renoveren van bestaande faciliteiten. Dit kan inhouden dat de oriëntatie van het gebouw wordt geoptimaliseerd voor natuurlijk licht, dat er energiezuinige HVAC-systemen worden gebruikt, dat er duurzame bouwmaterialen worden gebruikt en dat de isolatie wordt verbeterd om de vereisten voor verwarming en koeling te verminderen.
  8. Levenscyclus analyse: Levenscyclus analyse van producten en diensten uitvoeren om gebieden met een hoge koolstofimpact in de hele toeleveringsketen te identificeren. Werk samen met leveranciers en partners om koolstof-reductiestrategieën te implementeren en duurzamere opties te selecteren.
  9. Koolstofcompensatie: Als scope 2 emissies niet volledig kunnen worden geëlimineerd, overweeg dan te investeren in geloofwaardige koolstofcompensatieprojecten. Deze projecten helpen de uitstoot te compenseren door initiatieven te ondersteunen zoals herbebossing, ontwikkeling van hernieuwbare energie of methaanopvangprojecten.
  10. Continue verbetering en rapportage: Stel duidelijke doelen en meet en rapporteer regelmatig over scope 2 emissies om de voortgang te bewaken en mogelijkheden voor verdere reductie te identificeren. Betrek belanghebbenden en communiceer de inzet van de organisatie om koolstofemissies te verminderen.

Onthoud dat de omstandigheden en mogelijkheden voor elke organisatie uniek zijn. Daarom is het belangrijk om acties te beoordelen en te prioriteren op basis van hun specifieke context en middelen. Samenwerken met duurzaamheidsexperts en het gebruik van externe bronnen kan ook waardevolle begeleiding en ondersteuning bieden bij de reductie van je emissies.

Ga verder met de cursussen Aan de slag

Get one on one training to get in control over your own data.

Contact

De volgende stap

Krijg één op één advies om controle te krijgen over je eigen data.

Contact

Aan de slag

Dank u! Uw inzending is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.