Scope 3 emissies

De scope 3-inventaris omvat alle andere indirecte emissies in de supply chain. Voorbeelden zijn de upstream emissies van de productie en het transport van ingekochte materialen, of zakenreizen en woon-werkverkeer van werknemers. Ook emissies die downstream optreden, zoals van transport naar gebruikers, de gebruiksfase en afvalverwerking, worden meegenomen. 

Reductie van scope broeikasgasemissies

  1. Samenwerking in de Supply chain: Ga de dialoog aan met leveranciers en moedig hen aan om te verduurzamen. Werk samen met je leveranciers om emissiereductiedoelstellingen vast te stellen, energiezuinige technologieën te implementeren en opties voor hernieuwbare energie te onderzoeken. Moedig transparantie en het bevorderen en de bekendmaking van emissiegegevens van leveranciers aan.
  2. Beoordeling van de levenscyclus van producten (via een LCA): Voer een uitgebreide beoordeling uit van de CO2-voetafdruk van je producten of diensten gedurende hun hele levenscyclus, inclusief grondstoffenwinning, productie, distributie, gebruik en verwijdering. Identificeer de hotspots van uitstoot en geef prioriteit aan acties om deze te verminderen, zoals het optimaliseren van productieprocessen, het gebruik van duurzamere materialen of het ontwerpen van producten op duurzaamheid en recyclebaarheid.
  3. Duurzaam inkopen: Implementeer duurzame inkooppraktijken door de voorkeur te geven aan leveranciers met aandacht voor duurzaamheid Houd rekening met factoren zoals de uitstoot van leveranciers, afvalbeheer, het gebruik van hernieuwbare energie en het naleven van arbeids- en mensenrechtennormen. Moedig leveranciers aan om transparante informatie te verstrekken over hun duurzaamheidsprestaties.
  4. Transportoptimalisatie: Optimaliseer transport- en logistieke activiteiten om de uitstoot die gepaard gaat met het vervoer van goederen te verminderen. Verken opties zoals routeoptimalisatie, consolidatie van zendingen, gebruik van voertuigen met een lage uitstoot en een shift naar duurzamere vervoerswijzen, zoals het spoor of waterwegen. Stimuleer, indien van toepassing, het gebruik van zuinige voertuigen en alternatieve brandstoffen binnen je eigen wagenpark.
  5. Betrek en inspireer je klanten: Informeer klanten over de milieuvoordelen en -effecten van je producten of diensten. Geef informatie over energiezuinig gebruik, recycling- en verwijderingsopties en de duurzame kenmerken van je aanbod. Moedig klanten aan om milieubewuste keuzes te maken en overweeg om stimulansen te bieden voor duurzame opties.
  6. Circular Economy Practices: Transition to a circular economy model by promoting product reuse, recycling, and refurbishment. Design products with a focus on longevity, ease of repair, and recyclability. Explore take-back programs and collaborate with customers and partners to maximize the lifecycle of products and minimize waste generation.
  7. Betrokkenheid van werknemers en belanghebbenden: Betrek werknemers en belanghebbenden bij duurzaamheidsinitiatieven door bewustwording te vergroten, training te geven en gedragsveranderingen aan te moedigen. Stimuleer een cultuur van duurzaamheid en moedig het delen van ideeën en innovatieve oplossingen voor het verminderen van scope 3 emissies aan.
  8. Integratie van hernieuwbare energie: Overweeg te investeren in projecten voor hernieuwbare energie of de aankoop van credits voor hernieuwbare energie om de uitstoot te compenseren die gepaard gaat met het elektriciteitsverbruik in de hele waardeketen. Dit kan helpen om de koolstofintensiteit van activiteiten in de hele organisatie te verminderen. Kijk ook of er subsidies beschikbaar zijn voor maatregelen om de uitstoot van koolstof en energie te verminderen. In Nederland kun je bijvoorbeeld de EIA- en MIA-lijsten raadplegen.
  9. Samenwerking en partnerschappen: Werk samen met branchegenoten, brancheverenigingen en niet-gouvernementele organisaties om gemeenschappelijke duurzaamheidsuitdagingen aan te pakken en best practices te delen. Door samen te werken kunnen organisaties een grotere impact hebben op het verminderen van scope 3 emissies en het stimuleren van systemische verandering.
  10. Transparante rapportage: Meet, rapporteer en maak scope 3 emissiegegevens bekend aan belanghebbenden. Transparante rapportage helpt bij het afleggen van verantwoording, het bijhouden van vooruitgang en het aantonen van de betrokkenheid van de organisatie bij het verminderen van emissies in de hele waardeketen.

Het verminderen van scope 3 emissies vereist een allesomvattende en gezamenlijke aanpak, waarbij nauw wordt samengewerkt met leveranciers, klanten en andere belanghebbenden. Het is essentieel om samen te werken met de hele waardeketen om kansen te identificeren, doelen te stellen en effectieve emissie-reductiestrategieën te implementeren.

Ga verder met de cursussen Aan de slag

Krijg een een-op-een training om controle te krijgen over je eigen data.

Neem contact met ons op

De volgende stap

Krijg één op één advies om controle te krijgen over je eigen data.

Neem contact met ons op

Aan de slag

Dankjewel! Je bericht is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.