Scope 1 broeikasgasemissies

Scope 1 houdt rekening met alle directe emissies van bedrijfsmiddelen. Dit zijn de emissies die vrijkomen in je eigen gebouw door verwarming, je wagenpark en productiegerelateerde activiteiten. De meeste van deze emissies ontstaan door de verbranding van aardgas, diesel of benzine. Bij sommige productieprocessen komen broeikasgassen vrij (zoals methaan), of zijn er koel- of airconditioningsystemen die koelmiddelen lekken.

Reductie van scope 1 broeikasgasemissies

  1. Voer een nulmeting uit met de Hedgehog carbon tool: Begin met het beoordelen van je huidige Scope 1-emissies. Identificeer en kwantificeer de bronnen van directe emissies binnen je organisatie, zoals brandstofverbranding van voertuigen in eigendom of lease, emissies van productieprocessen of emissies van stroomopwekking op locatie.
  2. Bepaal je reductiedoelen: Stel specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden (SMART) doelen op voor het verminderen van je Scope 1-emissies. Houd bij het bepalen van realistische doelen rekening met factoren zoals je bedrijfssector, beschikbare technologieën en financiële haalbaarheid. Controleer ook of subsidies beschikbaar zijn voor koolstof- en energiereductiemaatregelen. In Nederland kunt je bijvoorbeeld de EIA- en MIA-lijsten raadplegen.
  3. Verbeter energie-efficiëntie: implementeer energie-efficiënte maatregelen  om het brandstofverbruik en uitstoot te verminderen. Denk hierbij aan het optimaliseren van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen (HVAC), het upgraden van apparatuur naar efficiëntere modellen en het implementeren van energiebeheersystemen.
  4. Overschakelen op schonere brandstoffen: Onderzoek alternatieven voor fossiele brandstoffen. Overweeg om voor je verwarming, koeling en productieprocessen over te schakelen op emissie-arme of hernieuwbare energiebronnen, biobrandstoffen of elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare bronnen.
  5. Schone technologieën invoeren: Integreer schonere en efficiëntere technologieën in je activiteiten. Dit kan het upgraden van apparatuur met geavanceerde emissie-controletechnologieën inhouden of het implementeren van procesaanpassingen die de uitstoot verminderen.
  6. Wagenparkbeheer implementeren: Als je bedrijf een wagenpark heeft, optimaliseer dan de efficiëntie door zuinige voertuigen te gebruiken, zuinig rijden onder chauffeurs te stimuleren en regelmatig onderhoud aan voertuigen te plegen om prestaties optimaal te houden.
  7. Het afvalbeheer verbeteren: Ontwikkel effectieve afvalbeheerpraktijken om de uitstoot door afvalverwijdering te minimaliseren. Overweeg recycling, compostering of de omzetting van afval in energie als alternatieven voor storten.
  8. Investeer in hernieuwbare energie op locatie: Installeer ter plekke hernieuwbare energiesystemen, zoals zonnepanelen of windturbines, om schone elektriciteit op te wekken voor je activiteiten. Dit kan de uitstoot van netstroom compenseren en na verloop van tijd kosten besparen.
  9. Betrek medewerkers en verhoog het bewustzijn: Stimuleer een cultuur van duurzaamheid binnen je organisatie. Informeer werknemers over het belang van emissiereductie en moedig hun deelname aan energiebesparende initiatieven aan. Implementeer stimulerings- of erkenningsprogramma's om werknemers te motiveren bij te dragen aan emissiereductie-inspanningen.
  10. Bewaak en rapporteer de voortgang: Zet een systeem op om je emissies regelmatig te controleren en te meten. Zo kun je je voortgang met betrekking tot de reductiedoelstellingen bijhouden, verbeterpunten identificeren en je betrokkenheid aan belanghebbenden tonen door middel van transparante rapportage.

Vergeet niet dat elk bedrijf uniek is en dat de specifieke maatregelen die je kunt nemen om je Scope 1 emissies te verminderen afhankelijk zijn van je branche, activiteiten en beschikbare middelen. Overweeg deskundig advies in te winnen of in zee te gaan met duurzaamheidsadviseurs om strategieën op maat te maken die aansluiten bij de doelen en mogelijkheden van jouw organisatie.

Ga verder met de cursussen Aan de slag

Get one on one training to get in control over your own data.

Neem contact met ons op

De volgende stap

Krijg één op één advies om controle te krijgen over je eigen data.

Neem contact met ons op

Aan de slag

Dankjewel! Je bericht is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.