Return to news
Terug naar de kennisbank

Waarom is een levenscyclusanalyse belangrijk?

Het meten van de milieu-impact van jouw bedrijf of product door middel van een levenscyclusanalyse (LCA). Lees hier hoe dit voor jou van belang is.

Het is geen als-vraag meer, maar een hoe-vraag. Een van de grootste bierproducenten - Heineken - heeft onlangs aangegeven dat de stijgende grondstofprijzen een ernstige bedreiging vormen voor hun productie [1] - en dus voor hun winst. Het tekort kan worden verklaard door de toegenomen vraag, maar grotendeels ook door extreme weerspatronen, waardoor de prijzen van soja en graan zijn geëxplodeerd. Om nog maar te zwijgen van alle andere gewassen en grondstoffen.

De vraag is dan ook: hoe zullen milieukwesties uw onderneming beïnvloeden? Het veranderende mondiale landschap - d.w.z. klimaatverandering, uitputting van hulpbronnen, gevolgen voor de biodiversiteit, maar ook een toenemende vraag naar transparantie - heeft nu al rechtstreeks gevolgen voor de belanghebbenden van bedrijven. Maar om te weten waar uw milieu-impact - uw financieel risico - ligt, moet u weten waar u als bedrijf staat. U moet de risico's en ecologische hotspots in uw toeleveringsketen beoordelen. 

Een manier om dit te doen is het meten van de milieu-impact van uw bedrijf met behulp van een levenscyclusanalyse (LCA). Met een LCA kwantificeren we de milieu-impact van producten, of van uw complete organisatie. Eerder schreven we al over wat een levenscyclusanalyse (LCA) is. Hier bespreken we waarom een levenscyclusanalyse belangrijk is.

Marketing en communicatie met een LCA

Duurzaamheid is - helaas - nog steeds vaak onlosmakelijk verbonden met duurder zijn. Misschien zijn groenere producten in de supermarkt inderdaad minder goedkoop, en we weten allemaal hoe wij als consumenten onze producten uitkiezen zodra we voor de schappen staan. Maar niet alleen weerspiegelen "goedkopere" prijzen niet de werkelijke prijs - emissies naar het milieu tijdens de productie worden niet meegerekend - ook de voordelen van duurzame producten worden vaak niet in rekening gebracht. 

Het is een uitdaging om echt te onderbouwen in hoeverre uw product 'beter' is dan de concurrentie. Met een LCA kunt u deze milieuvoordelen meten. Door het uitvoeren van een LCA-studie kunnen de potentiële baten van de duurzame beslissingen die u neemt in kaart worden gebracht en worden afgezet tegen de kosten. Hierdoor kunt u in uw communicatie naar uw klanten onderbouwde uitspraken doen over het milieueffect. 

Voorbeeld van het communiceren van LCA-resultaten aan consumenten - Onbegonnen zaak

Consumentenvraag: duurzaamheid

Consumenten worden zich steeds meer bewust van duurzaamheid. Uit een recent onderzoek van Deloitte onder consumenten blijkt dat 32% van de consumenten momenteel een duurzamere levensstijl aanneemt [2]. Daarnaast geeft 15% van de consumenten aan onvoldoende informatie te hebben om duurzame beslissingen te nemen. Er lijkt een vraag te zijn naar meer transparantie om duurzame beslissingen te kunnen nemen. Een levenscyclusanalyse creëert deze transparantie en voorkomt zogeheten greenwashing.

Voorbeeld van het communiceren van LCA-resultaten aan consumenten

Duurzame inkoop

Voor de meeste bedrijven doen potentiële milieueffecten zich niet voor op hun eigen faciliteit. Maar dit betekent niet dat bedrijven vrij zijn van verantwoordelijkheid of mogelijkheden. Vaak is de milieu-impact afkomstig van de materialen en middelen die worden aangekocht binnen de toeleveringsketen, wat wij op basis van het Greenhouse Gas Protocol scope 3 emissies noemen. 

Als je je richt op duurzaam inkopen, betekent dit dat je materialen inkoopt bij leveranciers met de minste impact en dat je een langetermijnstrategie centraal stelt. Inherent hieraan is dat je anders naar je product moet kijken en terug moet gaan naar de ontwerpfase van je product. Dit zou ook betekenen dat je een diepgaandere en waardevollere relatie met je leveranciers opbouwt, want teamwork is hier de sleutel. 

De LCA geeft dus inzicht in de verschillende milieueffecten van materialen en leveranciers en geeft u de mogelijkheid om scenario's met andere materialen en leveranciers te onderzoeken. Vervolgens hebben wij milieuproductverklaringen (EPD's) opgesteld, in feite een LCA-samenvatting, waarmee u de milieuvoetafdruk van uw product aan uw klanten kunt communiceren.

Besluitvorming met LCA

Operationele efficiëntie

Naast de milieu-impact van uw leveranciers, hebben ook de eigen (productie)processen van een bedrijf inputs nodig, zoals energie. Deze inputs kunnen waarschijnlijk worden gekoppeld aan verschillende machines of productielijnen binnen uw bedrijf. Wanneer deze inputs worden vertaald naar milieu-impact, kan een hotspot-analyse worden uitgevoerd en kan worden aangegeven waar efficiencyverbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Coca Cola was eigenlijk een van de eerste commerciële bedrijven die een LCA uitvoerde. In de begindagen (1969) produceerde Coca Cola alleen de klassieke glazen flessen, maar op een gegeven moment werd het interessant om ook naar andere materiaalalternatieven te kijken, zij het vanuit een kostenperspectief. Nu zijn we allemaal bekend met de aluminium blikjes en plastic flessen van Coca Cola.

Productinnovatie met een LCA

Voor duurzame productinnovatie is de levenscyclusanalyse van een product het ideale hulpmiddel. Met een LCA-software creëert u, of uw productontwerpteam, een digitale tweelingbroer van het product. In deze digitale tweeling kunnen verschillende configuraties en grondstoffen worden getest met directe feedback over de milieu-impact op meer dan 27 verschillende impactcategorieën.

Lijst van 27 impactcategorieën van de voorbeeldstudie van de levenscyclus van e-reader versus boeken

Wij werken vaak samen met product-design teams. Met een snelle communicatie tussen ontwerp en de digitale tweeling van uw product kunt u echt duurzame producten ontwerpen tot ver na de productie. Door wieg tot graf mee te nemen, kun je een duurzaam productsysteem creëren dat verder gaat dan de eerste levenscyclus.

Overheidsopdrachten met EPD's en MKI-scores

Binnen het privaat-publieke domein zie je dit ook in de Nederlandse bouwsector. Hier worden bij aanbestedingen niet alleen de financiële kosten gevraagd, maar ook de milieukosten. Dit creëert een mechanisme voor overheidsinstellingen om duurzame praktijken te stimuleren en duurzame bedrijven te bevoordelen. Tijdens de inschrijving op een openbare aanbesteding vraagt de inschrijvende partij om uw EPD. Op basis van de kwaliteit van de gegevens en de relatieve milieuprestaties worden 'fictieve kortingen' toegekend. Deze fictieve kortingen worden van de totale prijs afgetrokken bij het bepalen van de economisch meest voordelige inschrijving.

Milieuwetgeving: Green Deal

De Europese Commissie heeft grootse plannen, die worden gepresenteerd als de Green Deal. Het schetst een routekaart om de economie van de EU duurzamer te maken door klimaat- en milieu-uitdagingen om te zetten in kansen op verschillende beleidsterreinen. Het doel van de Green Deal is om het efficiënt gebruik van grondstoffen en materialen te stimuleren door de overgang naar een schone en circulaire economie. Onderdeel van deze Green Deal is dat koolstofintensieve producten duurder zullen worden. De Green Deal stelt ook voor om duurzaamheidsclaims van bedrijven te onderbouwen door de milieuvoetafdruk van hun producten, maar ook van hun organisatie, daadwerkelijk te berekenen. De cijfers vertellen het verhaal. Met uw LCA bent u voorbereid op de Green Deal. Het levert de informatie die u nodig heeft om te anticiperen op aankomende regelgeving.

Duurzaam investeren met LCA-inzichten

Ook grote organisaties, zoals investeringsmaatschappijen, banken en pensioenfondsen, verschuiven hun kapitaal langzaam naar meer groene initiatieven. In een rapport van de Global Sustainable Investment Alliance werd beschreven dat meer dan een derde van alle activa in vijf van 's werelds grootste markten als duurzame investeringen gelden, met een totaal van 35,3 biljoen dollar [3]. Dit is een astronomisch aantal. Beleggers laten zich steeds meer leiden door factoren op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG) die traditioneel niet in de balans van een onderneming zijn opgenomen, maar die wel van invloed kunnen zijn op toekomstige rendementen.

"Deze groei wordt gevoed door stijgende consumentenverwachtingen, sterke financiële prestaties en de toenemende materialiteit van sociale en milieukwesties - van biodiversiteit tot rassengelijkheid en klimaatverandering." Simon O'Connor, voorzitter van de GSIA, zei.

Vandaar dat beleggers klimaatverandering steeds meer als een beleggingsrisico gaan zien. In onze volgende blog zullen we dieper ingaan op dit beleggingsrisico en de transparantie in de portefeuille van de belegger.

Conclusie

De reden waarom een bedrijf besluit een levenscyclusanalyse uit te voeren, geeft ook het belang aan. Het doel en de reikwijdte van de LCA hangen gedeeltelijk af van deze reden. Als de reden, en dus het doel, bijvoorbeeld duurzame productinnovatie is, kan de reikwijdte zich richten op "wieg tot poort". De systeemgrenzen omvatten dan alles van grondstof, andere inputs en outputs tijdens de productie, tot aan de fabriekspoort.

Download de volledige vier pagina's met LCA-resultaten van Unbegun.
Download 4-pagerDownload 4-pagerDownload 4-pagerDownload 4-pager
Dit artikel is geschreven door:
Saro
Saro
Mede-oprichter
Stuur e-mailLinkedInBoek een vergadering
Dank u! Uw inzending is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.