Terug naar nieuws
Terug naar de kennisbank

Milieuvriendelijk lezen: papieren boeken versus de e-reader.

Wat is beter voor het milieu: een papieren boek lezen of boeken lezen op een e-reader? Lees dit voorbeeld van een vergelijkende levens cyclus analyse.

Heeft u ooit nagedacht over de milieu-impact van uw leesgewoonte? Wij vroegen ons af wat beter zou zijn voor het milieu: een boek lezen op de traditionele manier op papier of lezen op de moderne manier; vanaf een e-reader. We kwantificeren de milieu-impact van deze productsystemen door middel van een levenscyclusanalyse, of LCA. In dit artikel presenteren we de resultaten van deze LCA-studie. Het volledige voorbeeldrapport van de levenscyclusanalyse op basis van ISO 14040 en ISO 14044 kunt u onderaan dit artikel downloaden. 


De e-reader en de leesboeken worden geanalyseerd over de gehele levenscyclus, van de wieg tot het graf. Om deze twee alternatieven te vergelijken, is het belangrijk de systeemgrenzen duidelijk af te bakenen en dezelfde functionele eenheid te kiezen. Op één e-reader kan men uiteraard meer dan één boek lezen. De impact van de productie van de e-reader wordt dus verdeeld over het aantal boeken dat je erop leest.

Voor deze LCA-studie hebben we een echte boekenwurm gekozen, of misschien een student. We gaan ervan uit dat deze persoon twee boeken per maand leest met een gemiddelde van 300 pagina's; 24 boeken per jaar. Verder gaan we ervan uit dat een e-reader een productlevensduur heeft van vijf jaar. In totaal worden er 120 boeken gelezen in vijf jaar. Dit maakt onze functionele eenheid: 120 gelezen boeken in de loop van vijf jaar.

Gedrukte boeken: 120 afzonderlijke levenscycli

Het lezen van een papieren boek begint bij de productie van het boek. Papieren boeken worden gedrukt met industriële printers, die elektriciteit en inkt verbruiken. Na de productie worden ze per vrachtwagen vervoerd naar een boekhandel in Nederland. Vanuit de boekhandel worden de boeken, naar wij aannemen, in een klein transportbusje bij de eindgebruiker thuis afgeleverd.

De gebruiksfase van een boek is vrij van emissies. Er is gewoon geen materiaal of energie nodig om een fysiek boek te lezen. Nadat het boek is gelezen, wordt het samen met de verpakking in de prullenbak gegooid. Omdat het papier aan het eind van zijn levenscyclus wordt gerecycled, besparen we de productie van nieuwe houtsnippers, als grondstof voor nieuwe papierpulp. Dit voorkomt milieubelasting bij de productie van een nieuw boek.

Omdat de tijdshorizon van deze analyse vijf jaar is en er 120 boeken worden verbruikt, wordt dit hele proces 120 keer herhaald.

Is een e-reader eigenlijk milieuvriendelijker?

De LCA van een E-reader

Het systeem van de e-reader begint met de materialen voor het apparaat zelf. De productie van e-readers vindt hoofdzakelijk in China plaats. In dit geval gaan wij ervan uit dat de productie in Shanghai plaatsvond. Vanuit China wordt de e-reader verpakt en per boot naar de haven van Rotterdam vervoerd, waarna het verder per vrachtwagen naar een winkel wordt gedistribueerd. Nadat de eindgebruiker een bestelling heeft geplaatst, wordt de e-reader door een bestelbus naar het huisadres vervoerd.

Het gebruik van de e-reader bestaat uit twee delen. Ten eerste moet het apparaat worden opgeladen voordat het kan worden gebruikt. Een gemiddelde batterij van 1.500 mAh van een e-reader verbruikt ongeveer 345 Wh voor een volle batterij. Met een volle batterij kunt u ongeveer twee weken lezen. Om twee boeken per maand te lezen, moet de batterij twee keer per maand worden opgeladen. Dit heeft een relatief groot milieueffect omdat de Nederlandse elektriciteitsmix voor een groot deel op fossiele brandstoffen is gebaseerd. Na de levensduur van vijf jaar wordt de e-reader gedeponeerd en verwerkt volgens de standaard afvalverwerking voor elektronisch afval.

Vergelijking van de milieu-impact van onze boeken en de e-reader

Wanneer we het lezen van 120 papieren boeken vergelijken met het lezen van 120 e-boeken op een e-reader, zien we dat de papieren boeken een hogere milieu-impact hebben voor de meeste impactcategorieën (figuur 1). De e-reader heeft alleen een hogere impact wat betreft het gebruik van hulpbronnen, mineralen en metalen en ecotoxiciteit in zoet water (anorganisch).

Aangezien we willen weten wat de meest klimaatvriendelijke manier van lezen is, zoomen we specifiek in op de impactcategorie klimaatverandering. Hieruit kunnen we concluderen dat het kopen en lezen van 120 boeken resulteert in een broeikasgasuitstoot van 153 kg (GHG emissies). Hetzelfde aantal boeken dat op een e-reader wordt gelezen, resulteert in een broeikasgasemissie van 52,3 kg. Broeikasgasemissies zijn alle emissies in de lucht van gassen die bijdragen tot de klimaatverandering, zoals CO2 en methaan.

Om te zien waar het omslagpunt ligt in termen van broeikasgasemissies in onze levenscyclusbeoordeling, moeten we er ook rekening mee houden dat een e-reader per boek wordt afgerekend. Als iemand meer dan 25 boeken in vijf jaar leest, is het gunstiger in termen van BKG-uitstoot om deze op een e-reader te lezen. Leest iemand minder dan 25 boeken in vijf jaar, dan hebben papieren boeken een lagere impact.

Vergelijking van de impact van onze fysieke boeken en de e-reader over 27 impactcategorieën.

Milieuvriendelijk lezen via een LCA-rapport

Kortom, als u in vijf jaar meer dan 25 boeken leest, kunt u milieuvriendelijk lezen met een e-reader!

We zijn er in dit geval echter van uitgegaan dat een boek maar één keer wordt gelezen en dan bij het vuilnis belandt. Sommige mensen lezen liever een papieren boek dan een e-reader. Om de impact van het lezen van papieren boeken te verkleinen, kunt u een boek na gebruik het beste aan iemand anders geven, zodat het opnieuw kan worden gelezen. Het gebruik van buurtbibliotheken kan ervoor zorgen dat boeken meer dan eens worden gelezen. Zo hoeven er geen nieuwe boeken te worden geproduceerd en wordt er dus bespaard op de uitstoot!

Gebruikt u liever een e-reader om boeken te lezen? Probeer dan zo veel mogelijk boeken op uw e-reader te lezen en koop zo weinig mogelijk fysieke boeken. Begin met milieuvriendelijk lezen!

Download hieronder het volledige voorbeeld LCA-rapport over de milieu-impact van boeken versus E-readers
Rapport downloadenRapport downloadenRapport downloadenRapport downloaden
Dit artikel is geschreven door:
Rik
Rik
Expert duurzaamheid
Stuur e-mailLinkedInBoek een vergadering
Dankjewel! Je bericht is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.