Terug naar nieuws
Terug naar de kennisbank

Duurzaamheidswetgeving voor de Elektronica & IT-sector

Elektronica & IT zijn sectoren met een grote milieu-impact, maar het zijn ook sectoren met een enorm duurzaamheids-potentieel.  In dit artikel zetten we de belangrijkste wetgeving op het vlak van duurzaamheid voor deze sectoren op een rijtje. 

Ben jij werkzaam bij een organisatie in de elektronica & IT-sector? Dit zijn sectoren met een grote milieu-impact, maar ook sectoren waar veel kansen liggen om te verduurzamen. De komende jaren komt er meer en meer (internationale) wetgeving die bedrijven gaat treffen. Een deel van die wetgeving is specifiek gericht op de elektronica & IT-sector, en een deel gaat voor alle sectoren gelden. In dit artikel zetten we de belangrijkste wetgeving op het vlak van duurzaamheid voor je op een rijtje. 

Digitale Productpaspoort

Het Digitale Productpaspoort (DPP) is een label dat verplicht gaat worden voor producten die in de EU op de markt worden gebracht. En consumentenelektronica is één van de eerste productcategorieën waar dit paspoort gaat gelden

Het Digital Product Passport is een label dat je aan je producten moet bevestigen. Dit label bevat gedetailleerde milieu-informatie over de hele levenscyclus van het product. Zo wordt deze milieu-informatie inzichtelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in informatie over de duurzaamheid van het product. Denk aan consumenten, klanten, investeerders of overheidsinstanties.

De volgende informatie moet op het digitale productpaspoort worden vermeld:

 • Informatie over duurzame prestaties
 • Traceerbaarheid
 • Verklaring van overeenstemming
 • Technische documentatie
 • Gebruikershandleidingen
 • Informatie over de fabrikant, importeur of gemachtigde

Het doel van het DPP is de transparantie te verhogen en producten en materialen traceerbaar te maken. Zo kunnen deze op een circulaire en duurzame manier worden ingezet, ontworpen en gebruikt.

En het passport gaat ook greenwashing tegen: door transparantie over de herkomst van de materialen van een product te verplichten, wordt het moeilijker om valse of ongegronde duurzaamheidsclaims te maken.

De invoering van digital product passport wordt verwacht na de definitieve goedkeuring van de Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) in 2024. Het paspoort is zowel verplicht voor producten die binnen de EU geproduceerd worden, als voor producten die geïmporteerd worden.

Lees meer over het Digitale Productpaspoort: https://www.hhc.earth/knowledge-base/digital-product-passports-sustainable-products

Waste from Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)

De hoeveelheid elektronisch afval, ook bekend als e-waste, groeit snel en is wereldwijd de snelst groeiende afvalstroom. Dit afval bestaat uit allerlei apparaten, zoals mobiele telefoons, computers, televisies, maar ook koelkasten, huishoudelijke apparaten, lampen, medische apparaten en zonnepanelen.

The Waste from Electrical and Electronic Equipment, de WEEE-richtlijn, richt zich op de inzameling, recycling en hergebruik van dit elektronisch afval. Bedrijven moeten zorgen voor de correcte verwerking van afgedankte elektronische apparaten en ze worden aangemoedigd om de recyclingpercentages te verhogen.

Het doel van de WEEE is bij te dragen aan duurzame productie en consumptie door:

 • Het voorkomen van het ontstaan van elektronisch afval
 • Het bijdragen aan efficiënt gebruik van grondstoffen en het terugwinnen van secundaire grondstoffen via hergebruik, recycling en andere vormen van terugwinning
 • Het verbeteren van de milieuprestaties van alle betrokkenen bij de levenscyclus van elektrische en elektronische apparatuur

Door de inzameling, behandeling en recycling van elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur te verbeteren, kan de efficiëntie van grondstoffengebruik toenemen en de overgang naar een circulaire economie worden ondersteund.

Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Directive

The Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment, of RoHS- directive, beperkt het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Het gaat hier om zware metalen, vlamvertragers en weekmakers.

Het doel is om de milieu-impact te verminderen en de volksgezondheid te beschermen door te voorkomen dat deze stoffen in het milieu terechtkomen. De RoHS-directive stuurt erop dat gevaarlijke stoffen vervangen worden door veiligere alternatieven. 

De richtlijn bevordert hierdoor de recycleerbaarheid van elektronische apparaten, doordat deze apparaten en hun onderdelen minder gevaarlijke stoffen bevatten. Tegelijkertijd zorgt de directive voor een gelijk speelveld voor fabrikanten en importeurs van elektronische apparaten op de Europese markt.

Critical Raw Materials Act

“Critical Raw Materials” zijn grondstoffen die schaars zijn, omdat ze moeilijk te winnen zijn en voor veel verschillende toepassingen nodig zijn. Het gaat bijvoorbeeld om lithium, kobalt en nikkel (voor de productie van batterijen), gallium (in zonnepanelen) en boron (in windtechnologieën).

Om op een veilige en duurzame manier aan de vraag naar deze grondstoffen te kunnen blijven voorzien, heeft de EU  The Critical Raw Material Act in het leven geroepen. Zo hoopt de EU ook minder afhankelijk te worden van import van deze grondstoffen uit andere delen van de wereld.

De European Critical Raw Materials Act raakt met haar doelen ook organisaties in de IT & elektronica sector:

1. De verschillende fasen van de waardeketen voor strategische grondstoffen worden versterkt

Waarbij de volgende verdeling wordt aangehouden:

 • Ten minste 10% van de jaarlijkse behoefte van de EU aan deze grondstoffen moet uit eigen winning (extractie) komen.
 • 40% van de benodigde verwerking van deze grondstoffen moet binnen de EU plaatsvinden.
 • 15% van de recycling van deze grondstoffen moet binnen de EU worden uitgevoerd.

2. De import van strategische grondstoffen wordt gediversifieerdMet het doel om minder afhankelijk te zijn van specifieke andere landen, waarbij in 2030 geen enkel land meer dan 65% van de jaarlijkse consumptie van de Europese Unie van een specifieke strategische grondstof mag leveren.

3. De toeleverings risico's die verbonden zijn aan kritieke grondstoffen worden beter gemonitord en te gemitigeerd.

4. De vrije beweging van kritieke grondstoffen en producten die kritieke grondstoffen bevatten op de markt van de Unie moet worden gewaarborgd. Dit dient om de circulariteit en duurzaamheid te verbeteren, waardoor een hoog niveau van milieubescherming wordt verzekerd.

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

Een andere aanstaande wetgeving is de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Je hebt hier misschien al iets over gehoord, er is veel aandacht voor in het hele bedrijfsleven. De CSRD is een wetgeving die door de Europese Unie is geïntroduceerd om de eisen voor bedrijfs-duurzaamheidsrapportage te versterken en uit te breiden. Het doel is om transparantie, verantwoordelijkheid en duurzame praktijken te bevorderen bij alle Europese bedrijven.

De eerste bedrijven moeten vanaf 2025 aan de CSRD-wetgeving voldoen. Dit betekent dat deze bedrijven vanaf 2024 hun impact moeten gaan monitoren, anders hebben ze niets te rapporteren.

De bedrijven die als eerste aan de CSRD moeten voldoen, zijn organisaties die:

 • Meer dan 250 werknemers hebben
 • Een omzet hebben van meer dan €50 miljoen
 • Een balanstotaal hebben van meer dan €25 miljoen

En vanaf 2027 moeten alle in de EU gevestigde bedrijven (+ 10 werknemers) volgens de CSRD rapporteren.

Onze tip: laat de CSRD niet iets zijn dat je op het laatste moment moet oplossen. Begin op tijd. Hoe eerder, hoe beter zelfs. Lees ons artikel over de CSRD om meer te weten te komen over de implementatie van deze wetgeving en tips hoe je kunt starten.

Wetgeving rondom de communicatie van je duurzame prestaties

DeEuropese Unie heeft wetten om consumenten te beschermen tegen misleiding door producenten en om consumenten in staat te stellen weloverwogen keuzes te maken over hun aankopen. Deze wetten zijn The Green Claims Directive en The Directive on Empowering Consumers for the Green Transition.

Volgens deze richtlijnen:

 • Worden algemene milieuclaims en andere misleidende productinformatie verboden
 • Moeten duurzaamheidsclaims onderbouwd worden via onderzoeken naar de milieu-impact (bijvoorbeeld via een LCA)
 • Zijn duurzaamheidslabels alleen toegestaan als ze zijn gebaseerd op erkende certificeringsprogramma's of zijn ingevoerd door een overheidsorgaan
 • Moet informatie over garanties duidelijker worden weergegeven en wordt er een nieuw label geïntroduceerd voor producten met een verlengde garantieperiode

We lichten de beide directives hieronder verder toe.

Green Claims Directive

De Green Claims Directive bevordert transparantie en eerlijkheid in milieugerelateerde claims. Deze richtlijn vereist dat alle bedrijven duidelijke en onderbouwde informatie verstrekken over de milieuvoordelen van hun producten, wat essentieel is om consumentenvertrouwen op te bouwen en greenwashing te voorkomen.

Deze richtlijn is complementair aan de ESPR en CSRD, en versterkt de inspanningen van de EU om een betrouwbaardere markt voor duurzame producten te creëren.

Directive on Empowering Consumers for the Green Transition

The Directive on Empowering Consumers for the Green Transition heeft als doel consumenten betrouwbare, toegankelijke en begrijpelijke informatie te bieden over de duurzaamheid van producten. Door de vereiste voor duidelijke informatievoorziening moeten bedrijven overtuigend kunnen aantonen waarom hun producten of diensten als 'duurzaam' worden beschouwd, op een manier die verifieerbaar en niet misleidend is.

Lees meer in ons artikel: Zo communiceer je over je duurzame prestaties en voortgang 

Hoe kun je aan deze wetten voldoen?

De hierboven beschreven wet- en regelgeving vragen best wat aanpassingen en voorbereiding van bedrijven. Begin hier daarom op tijd mee, zo bespaar je jezelf last-minute werk en heel veel stress. We zetten hieronder een aantal zaken op een rijtje, waarmee je nu vast kunt beginnen.

Inventarisatie en analyse: Begin met een grondige inventarisatie van alle huidige producten en processen. Identificeer welke materialen en stoffen worden gebruikt en traceer de herkomst ervan. Zo ben je vast voorbereid op het Digital Product Passport en de RoHS, maar ook voor bredere regelgevingen zoals de Critical Raw Materials Act.

Supply chain management: Versterk de relaties met leveranciers en zorg voor transparantie in je ketens. Zo kun je duurzaamheid hier waarborgen en verminder je risico's die samenhangen met het verkrijgen/gebruiken van kritieke grondstoffen, zoals voorgeschreven in de Critical Raw Materials Act.

Data- en rapportagecapaciteit: Investeer in systemen voor dataverzameling en -beheer die gedetailleerde rapportages mogelijk maken. Dit zal essentieel zijn voor het voldoen aan de CSRD en het verstrekken van de benodigde informatie voor de Digital Product Passport.

Duurzaam ontwerp en innovatie: Stimuleer innovatie in het ontwerp van producten om de afhankelijkheid van gevaarlijke stoffen en kritieke materialen te verminderen en de recyclebaarheid van je producten te verhogen. Dit sluit aan op de Critical Raw Materials Act, RoHS, de WEEE en de algemene verschuiving naar een circulaire economie.

Training en bewustzijn: Zorg voor training van personeel over nieuwe regelgevingen en de implicaties ervan voor het bedrijf. Dit zal helpen om een bedrijfscultuur te creëren die gericht is op compliance en duurzaamheid.

Strategische planning: Ontwikkel een langetermijnstrategie die niet alleen gericht is op compliance, maar ook op het benutten van kansen die nieuwe regelgevingen kunnen bieden. Dit kan onder andere door het verkennen van nieuwe markten voor gerecyclede materialen of door het aanbieden van duurzamere productopties die aantrekkelijk kunnen zijn voor milieubewuste consumenten.

Neem contact met ons op als je begeleiding wilt of vragen hebt over hoe je als organisatie stappen kunt zetten naar meer duurzaamheid.

Wil je stappen zetten naar meer duurzaamheid?
Neem contact opNeem contact opNeem contact opNeem contact op
Dit artikel is geschreven door:
Clara
Clara
Hoofd communicatie
Stuur e-mailLinkedInBoek een vergadering
Dankjewel! Je bericht is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.