Return to Knowledge Base

Digitale productpaspoorten: duurzame producten

DPP is een producttag die elke partij toegang geeft tot productinformatie, over de volledige levenscyclus van een product. Dit vergroot de transparantie en traceerbaarheid, en stimuleert een duurzaam ontwerp. Maar wat kunt u als bedrijf nu al doen? Wij beschrijven welke voorbereidende acties u kunt ondernemen.

In het kort

Wat

 • Het Digital Product Passport (DPP) is een uniek productlabel waarmee iedere belanghebbende partij toegang heeft tot productinformatie. Het houdt rekening met de volledige levenscyclus van een product, over de gehele waardeketen. 
 • Dit vergroot de transparantie en traceerbaarheid van producten en stimuleert zo circulariteit en duurzaam ontwerp.
 • De Europese Commissie (EC) is ook van plan soortgelijke voorschriften in te voeren voor ingevoerde producten van buiten de EU.

Wanneer

 • De Europese Commissie streeft naar de definitieve goedkeuring van de ESPR in 2024. Dit is de overkoepelende verordening van het DPP.
 • De eerste productgroepen zullen naar verwachting in 2026 onder de DPP-verordening vallen. 
   

Waarom

 • Met DPP kunnen bedrijven informatie over hun producten in de hele waardeketen delen.
 • Met DPP kunnen bedrijven het milieueffect van hun producten aantonen.
 • DPP maakt productinformatie traceerbaar en toegankelijk voor relevante actoren in de waardeketen.

Wie

 • Er zijn 8 sectoren aangewezen waarmee gestart wordt: elektronica, batterijen en voertuigen, textiel, kunststoffen, bouw en gebouwen, meubilair en chemicaliën.
 • Verpakkingen krijgen geen eigen regels, maar worden behandeld als onderdeel van andere producten. 
 • Aanvankelijk is de EC van plan het DPP uit te voeren voor alle bedrijfsgrootten.

Digitale productpaspoorten

Het digitale productpaspoort (DPP) vormt een essentieel onderdeel van de regelgeving voor ecologisch ontwerp voor duurzame producten (ESPR). DPP's zijn unieke producttags die elke geinteresseerde partij toegang geven tot de informatie over de duurzaamheid van het product in de hele waardeketen. Dit kan een consument, een importeur of een regelgevende instantie zijn. 

Zij zullen de transparantie van de waardeketen van producten verbeteren. Dit maakt het voor de bevoegde autoriteiten gemakkelijker om toezicht te houden op de naleving van de voorschriften en deze te handhaven. Ook kunnen consumenten dan beter geïnformeerde keuzes maken bij hun aankopen. 

Bovendien verwacht de EC dat de ESPR zal helpen voorkomen dat producenten en detailhandelaren verkeerde informatie over duurzaamheid verstrekken. Dit staat bekend als greenwashing. Met de invoering ervan zal een bedrijf beweringen over de milieuprestaties van zijn product met bewijsstukken moeten staven. 

ESPR

‍Hetlineaire model van 'nemen, maken en weggooien' bevordert geen duurzame economische groei, aldus de Europese Commissie. De EC wil dat duurzame producten de norm worden.  

Met de invoering van een verordening inzake ecologisch ontwerp voor duurzame producten (ESPR) verwacht de EU een stap dichter te komen bij niet alleen energie-efficiëntie maar ook circulariteit in de Europese economie. De ESPR benadrukt de noodzaak van een nieuwe aanpak van milieuregelgeving voor producten. Een integraal onderdeel van de ESPR wordt het digitale productpaspoort (DPP).

Productontwerp

Hetmilieueffect van de levenscyclus van een product wordt grotendeels bepaald door het ontwerp ervan. De ESPR wil uniforme regels vaststellen voor alle fysieke goederen die in de EU worden geproduceerd of verkocht. De regelgeving zal zich onder meer richten op energie-efficiëntie, gebruik van hulpbronnen en gerecycleerde inhoud bij de productie van goederen.

Verwacht wordt dat een degelijk regelgevingskader voor het ontwerp van goederen de overgang van de markt naar een duurzamere toekomst zal stimuleren. Door toezicht te houden op het soort producten dat op de EU-markt circuleert, verwacht de Europese Commissie dat duurzaam ondernemen en circulaire economie meer mainstream worden dan nu het geval is. 


Sectoren

Tot de productsectoren die onder het huidige ESPR-kader vallen behoren consumentenelektronica, chemicaliën, verpakkingen, bouwproducten, batterijen en textiel. Voor de meeste van deze sectoren bestaan al kaders voor milieuregelgeving. Het is de bedoeling dat het ESPR samenwerkt met de huidige relevante wetgeving.

De EC wil de DPP toepassen op bedrijven van elke omvang. Van grote ondernemingen tot kleine en middelgrote ondernemingen, van B2B- tot B2C-bedrijven. Dit schept duidelijke verwachtingen en volledige transparantie voor alle actoren in de waardeketen. Dit kan echter extra druk op het mkb leggen en de uitvoering vertragen. Een alternatief dat de EC overweegt, is de DPP eerst op grote ondernemingen toe te passen en in een later stadium op het mkb.  

Actieplan

Maar wat kunt u als bedrijf nu al doen? Hieronder sommen we op welke acties u kunt ondernemen om voorbereid te zijn op de DPP. 

 1. Begin in kaart te brengen welke productgegevens momenteel beschikbaar zijn, identificeer data gaps en begin met het verzamelen van ontbrekende gegevens.
 2. Beginnen met het leggen van verbanden met de huidige berekeningen van de ecologische voetafdruk en levenscyclusanalyses (LCA's), wettelijke voorschriften en wereldwijde normen.
 3. Gegevensverzamelingsprocessen organiseren, met name voor gegevens over de toeleveringsketen.
 4. Wijs intern een speciaal DPP-persoon aan. Deze persoon kan de DPP-updates bijhouden en uw organisatie erbij betrekken en informeren. 
 5. Informeer uw IT- en financiële afdelingen om de implicaties van DPP al mee te nemen in technische beslissingen.
 6. In kaart brengen welke interne systemen verwachte DPP-gegevens verwerken, en ervoor zorgen dat deze datapunten gemakkelijk toegankelijk en gedeeld kunnen worden.

Lees hier hoe wij u kunnen helpen
Lees hier meerLees hier meerLees hier meerLees hier meer
Dit artikel is geschreven door:
Saro
Saro
Mede-oprichter
Send emailLinkedInBook a meeting
Dank u! Uw inzending is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.