Terug naar nieuws
Terug naar de kennisbank

Science Based Targets stellen; alles wat je moet weten

Als je echt stappen wilt zetten naar meer duurzaamheid, is het stellen van Science Based Targets een effectieve manier. Wat zijn deze targets? En hoe kan jouw bedrijf ze stellen? Lees meer hierover.

Als echt stappen wilt zetten wat betreft duurzaamheid, is het stellen van Science Based Targets een effectieve manier. Deze targets bieden een gestructureerd kader voor het vastleggen van tastbare acties, in lijn met de ambitie van het Akkoord van Parijs om de wereldwijde opwarming te beperken tot minder dan 1,5 °C ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Wat zijn deze Targets? En hoe kan jouw bedrijf ze stellen? Lees alles wat je moet weten. 

Wat is het Science Based Targets initiative?

Het Science Based Targets initiative (SBTi) is een non-profit organisatie die Science-Based Targets heeft geïnitieerd en deze targets valideert. SBTi stelt bedrijven en financiële instellingen wereldwijd in staat om bij te dragen aan de bestrijding van de klimaatcrisis, door bedrijven duidelijk gedefinieerde paden te bieden om broeikasgassen te reduceren met behulp van normen, hulpmiddelen en richtlijnen. Hierdoor zijn bedrijven in staat om doelen te stellen die overeenkomen met de noodzakelijke maatregelen om de opwarming van de aarde onder een catastrofaal niveau te houden en uiterlijk in 2050 net-zero te bereiken. 

De SBTi is geregistreerd als goed doel, en partners zijn onder andere het CDP, het United Nations Global Compact, de We Mean Business Coalition, het World Resources Institute (WRI) en het Wereld Natuur Fonds (WWF).

Wat maakt deze targets "Science Based",wetenschappelijk?

Targets worden beschouwd als 'wetenschappelijk onderbouwd' als ze overeenkomen met de meest recente klimaatwetenschap,  waarbinnen de doelen van de Overeenkomst van Parijs gehaald kunnen worden, specifiek het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau. Hiervoor heeft de SBTi sectoroverstijgende en sectorspecifieke (voor sectoren met hoge emissies) reductiepaden ontwikkeld, die zijn afgestemd op 1,5°C en gebaseerd op de scenario's van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 

Op basis van een maximale wereldwijde temperatuurstijging van 2 graden, berekenen wetenschappers de maximale hoeveelheid CO2 die nog in de atmosfeer kan worden uitgestoten. Dit wordt het 'koolstofbudget' genoemd: de totale hoeveelheid broeikasgassen die kunnen worden uitgestoten voordat klimaatverandering onomkeerbaar wordt en de temperatuur meer dan 1,5 graden gaat stijgen.

De targets worden alleen door het SBTi "goed gekeurd" als ze voldoen aan de uitgebreide eisen die de SBTi in zijn standaarden heeft vastgelegd. Deze criteria zijn gebaseerd op de principes van het Greenhouse Gas Protocol (de standaard voor de boekhouding en rapportage van broeikasgasemissies) en aangevuld met doelspecifieke criteria. 

De verschillende targets

Het stellen van Science Based Targets is een vrijwillig initiatief, waarbij elk bedrijf dat op een eigen ambitie-niveau kan doen. 

De meest ambitieuze bedrijven stellen net-zero targets (zoals gedefinieerd door de Corporate Net Zero Standard) met als doel hun langetermijn-SBT te bereiken, en ook eventuele resterende uitstoot te neutraliseren met initiatieven voor CO2-verwijdering/opslag. 

Er zijn vier essentiële elementen om netto-nul te bereiken, zoals getoond in de onderstaande grafiek:

 1. Korte termijn Targets: dit zijn emissier-eductie-doelstellingen voor 5-10 jaar, in lijn met 1,5°C-scenario's
 2. Lange termijn Targets: doelen om emissies te verminderen tot een restniveau in lijn met 1,5°C, uiterlijk in 2050.
 3. Beyond Value Chain Mitigation (BVCM):  bedrijven moeten proactief investeren in het verminderen en verwijderen van emissies buiten hun directe waardeketens. Deze bredere aanpak helpt hun impact op wereldwijde klimaatinspanningen te vergroten. 
 4. Neutralisatie van restemissies: Zodra een bedrijf zijn lange termijn targets heeft bereikt en zijn emissies met meer dan 90% heeft verminderd, moet het zich inzetten voor permanente technieken voor CO2-verwijdering en -opslag om de resterende 10% of meer van de emissies -die niet te verminderen zijn- te compenseren. 

Het Science Based Targets-initiatief (SBTi) valideert 3 soorten doelstellingen: korte-termijndoelen, langetermijndoelen en netto-nuldoelen. 

Er zijn vereiste minimale emissiereductieambities (voor cross-sector):

Korte termijn Targets (5-10 jaar):

 • Scope 1 & 2: 4,2% per jaar
 • Scope 3: 2,5% per jaar

Lange termijn Target (2050 of eerder):

 • Scope 1 & 2: 90% reductie
 • Scope 3: 90% reductie vóór 2050 of eerder

Target voorbeelden van bedrijven

Laten we eens naar een paar voorbeelden van bedrijven kijken die al kortetermijn targets hebben gesteld, of zich ertoe hebben gecommiteerd om net-zero te worden:

Thalys: De internationale exploitant van hogesnelheidstreinen Thalys heeft zich ertoe verbonden om de broeikasgasemissies per passagier-kilometer in de scope 1, 2 en 3 van het bedrijf tegen 2020 met 41,4% te verminderen ten opzichte van het referentiejaar 2008. Scope 3 emissies die onder de doelstelling vallen zijn ongeveer 50% van de totale scope 3 koolstofvoetafdruk. Voor de overige 50% verbindt Thalys zich ertoe om samen met de leveranciers van het onderhoudsbeheer meer expliciete doelstellingen te formuleren om deze emissies te verminderen.

Microsoft: Microsoft heeft toegezegd jaarlijks 100% hernieuwbare elektriciteit te blijven inkopen tot 2030. Microsoft heeft ook toegezegd om de scope 3 broeikasgasemissie-intensiteit per eenheid van omzet tegen 2030 met 30% te verminderen ten opzichte van het basisjaar 2017 en om groei in absolute scope 3 emissies te vermijden.

De Coca-Cola onderneming: The Coca-Cola Company heeft als doel om de absolute scope 1, 2 en 3 broeikasgasemissies tegen 2030 met 25% te verminderen ten opzichte van een basisjaar 2015.

Naleving van de CSRD door middel van Science Based Targets

Terwijl Science Based Targets  als een vrijwillig initiatief begonnen, zal hun belang alleen maar verder toenemen dooer de introductie van de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) (die in eerste instantie in 2025 van kracht wordt voor beursgenoteerde bedrijven en later alle bedrijven zal raken).

Deze nieuwe wetgeving verplicht uitgebreide duurzaamheidsrapportage voor EU-bedrijven, met als doel hun transparantie en verantwoordingsplicht te vergroten als het gaat om het nemen van maatregelen op het gebied van duurzaamheid. Binnen dit kader richt de openbaarmakingsverplichting ESRS E1 zich specifiek op klimaatverandering en verplicht het bedrijven om:

 • Stel broeikasgasemissiedoelen vast voor het jaar 2030 (en, indien beschikbaar, voor het jaar 2050)
 • Definieer vanaf 2030 elk jaar vijf doelen 
 • Vermeld of de doelen wetenschappelijk onderbouwd zijn

Elk bedrijf zal daarom op een gegeven moment broeikasgas emissie-reductie-doelstellingen in hun strategieën moeten opnemen, en SBTi biedt het meest geaccepteerde raamwerk om dit te doen.

Wat zijn de voordelen voor je organisatie als je Science Based Targets stelt?

Science-Based Targets zijn een effectieve manier om je duurzaamheidsstrategie mee vorm te geven. En ze zullen je veel voordelen opleveren:

Duurzaam leiderschap. Bedrijven die zich inzetten voor wetenschappelijk onderbouwde koolstofreductie nemen niet alleen een proactieve houding aan in de strijd tegen klimaatverandering, maar profileren zich ook als leiders op het gebied van bedrijfsverantwoordelijkheid.

Groeimogelijkheden.  In de huidige markt zijn duurzaamheidsmetingen vaak een criterium voor investeringsbeslissingen. Investeerders geven steeds vaker de voorkeur aan bedrijven met sterke milieu-credentials, omdat ze hun potentieel voor langetermijnviabiliteit en veerkracht erkennen. Deze afstemming is ook belangrijk om te voldoen aan de groeiende verwachtingen van klanten op dit gebied.

Wetgeving naleven. Concurrerend blijven in elke industrie betekent voorop blijven lopen in trends en regelgevende veranderingen, zoals de eerder genoemde CSRD. Deze proactieve aanpak bespaart tijd en middelen, waardoor bedrijven zich kunnen richten op innovatie in plaats van alleen op naleving.

Efficiëntie. Door hun operaties te verfijnen om aan emissiedoelstellingen te voldoen, zullen bedrijven vaak efficiëntere (en vaak hernieuwbare) energieoplossingen implementeren die niet alleen de emissies verminderen, maar ook de operationele kosten verlagen. Het proces om te voldoen aan de strenge normen van SBTi stimuleert bedrijven om elk aspect van hun bedrijfsvoering te heroverwegen en te optimaliseren.

https://sciencebasedtargets.org/net-zero

De 5 stappen om Science Based Targets te stellen

Om te verbeteren, moet je eerst weten waar je nu staat. De eerste vereiste voordat je je kunt committeren aan de SBTi is het uitvoeren van een volledige en recente GHG-inventarisatie van je scope 1, 2 en 3 emissies, die zal dienen als basisjaar voor het stellen van je doelen. Deze GHG-inventarisatie is een berekening van de  CO2-voetafdruk van je bedrijf.

Zodra je deze CO2-voetafdruk beschikbaar hebt, vervolg je met dit vijfstappenproces:

 1. Committeer je aan het stellen van een SBTi
  Het proces begint met het formaliseren van je toewijding aan koolstofreductie via een toezeggingsbrief aan de SBTi. Deze brief moet duidelijk de plannen van het bedrijf uiteenzetten om zich te aligneren met de doelstellingen van de SBTi, waardoor hun koolstofbeheerstrategieën worden versterkt.
   
 2. Ontwikkel je doelstelling(en)
  Parallel aan de eerste stap moeten bedrijven gedetailleerde emissiereductieplannen opstellen, volgens de specifieke criteria van de SBTi. Je hebt een periode van twee jaar na de toezegging om deze plannen af te ronden, op basis van de richtlijnen en normen van de SBTi.
 3. Dien je target in voor validatie
  Je argets moeten worden ingediend en gevalideerd. De SBTi biedt uitgebreide hulpmiddelen en documentatie om bedrijven te helpen bij dit proces, en zo veelvoorkomende valkuilen te vermijden (die de goedkeuring kunnen vertragen).
 4. Communiceer je doelen
  Transparantie is essentieel. Je wordt aangemoedigd om je goedgekeurde targets direct openbaar te maken, zodat je beter verantwoording kunt afleggen. Als de SBTi de targets goedkeurt, zullen ze prominent op de website vermeld worden, en op de partnerplatforms. Tijdige publicatie, binnen zes maanden na goedkeuring, is essentieel om aan je geloofwaardigheid en zichtbaarheid te werken.
 5. Maak je voortgang bekend
  Tot slot moeten goedgekeurde bedrijven regelmatig rapporteren over hun voortgang ten opzichte van deze doelstellingen, met tenminste een jaarlijkse beoordeling. Effectieve communicatiestrategieën kunnen bestaan uit het publiceren van duurzaamheidsrapporten of het informeren van stakeholders via de website van het bedrijf, zodat het publiek op de hoogte blijft van de voortdurende milieu-inspanningen.

MKB's volgen een vereenvoudigd proces en slaan stap 1 en 2 over.

François Mahé, Sustainability Manager: ""Wil je duurzaamheid tot de kern van je bedrijf maken? Door Science Based Targets te stellen, geef je het goede voorbeeld en laat je elk ander bedrijf en je klanten zien dat je serieus bent over het verminderen van je impact. Vermijd losse initiatieven met vage ambities. Dit gaat over duidelijkheid. Een duidelijke strategie bepalen. Eerst het pad uitstippelen, om het dan te bereiken. En je voortgang bijhouden. Zo maak je duurzaamheid je werkelijkheid."

Neem contact op met François als je vragen hebt of wilt zien hoe Science Based Targets voor jouw bedrijf kan werken. Plan een gratis consult van 30 minuten. 

Neem contact als je meer wilt weten
ContactContactContactContact
Dit artikel is geschreven door:
Clara
Clara
Hoofd communicatie
Stuur e-mailLinkedInBoek een vergadering
Dankjewel! Je bericht is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.