Terug naar nieuws
Terug naar de kennisbank

Hoe een LCA en Carbon Footprint je helpen met de CSRD

Ontdek hoe een levenscyclusanalyse (LCA) en Carbon Footprint voetafdruk jouw organisatie helpen om te voldoen aan de CSRD. In dit artikel wordt uitgelegd hoe je jouw milieuimpact kunt meten, rapporteren en verminderen, zodat op het gebied van duurzaamheid al vooruit loopt.

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een initiatief van de Europese Unie dat voortvloeit uit de bredere EU-strategie voor een duurzame economie. De richtlijn zorgt ervoor dat bedrijven transparanter zullen zijn over duurzaamheid en de milieu-impact van hun activiteiten. Naast rapporteren over de impact moeten organisaties volgens de CSRD ook beschrijven welke duurzaamheidsstrategie en ambities zij naleven. De richtlijn benadert duurzaamheid volgens de drie thema´s: Environment (milieu), Social (Maatschappelijk) en Governance (Bestuurlijk). Ook wel de ESG-indicatoren genoemd. 

Een goed begin is het halve werk. Daarom kan het een groot voordeel zijn om al in een vroeg stadium inzicht te krijgen in hoe je bedrijf of de ESG onderdelen scoort. Hierop kun je vervolgens je plannen baseren om de negatieve impact te verminderen. Wie actief inzet op duurzaamheid en ESG, heeft bovendien al een voordeel tegenover bedrijven die nog geen rapportageverplichtingen hebben. Maar hoe doe je dat, voorbereiden op de toekomst?

ESRS en KPI's

Laten we beginnen bij het begin. De Europese Unie heeft normen gemaakt waarover moet worden gerapporteerd om aan de CSRD te voldoen, de zogenoemde Environmental and Social Reporting Standards (ESRS). Deze richtlijnen bevatten veel kwantitatieve data maar ook kwalitatieve beschrijvingen. Vooral voor het Environmental (E) onderdeel zijn veel kwantitatieve data nodig. 

Daarnaast beschrijven de ESRS een aantal verplichte Key Performance Indicators (KPI's) die bedrijven moeten rapporteren. Dit zijn vaak kwantitatieve KPI's die gerelateerd zijn aan data over milieu-impact, zoals de CO2-uitstoot. Dit kunnen kwantitatieve of kwalitatieve datapunten zijn. Maar het is nog best een klus om al deze data zorgvuldig te verzamelen en te presenteren. 

Met een levenscyclusanalyse (LCA) of een Carbon Footprintmeet je je impact op het onderdeel Environment (E) nauwkeurig. De data die je hieruit verkrijgt kun je gebruiken voor je kwantitatieve Environment KPI's die vervolgens in je ESG rapportages opneemt. Hierdoor kunnen bedrijven hun duurzaamheidsprestaties op een gestandaardiseerde en vergelijkbare manier communiceren.

Een LCA en Carbon Footprint voldoen niet alleen aan de CSRD-vereisten, maar geven ook direct inzicht in de uitstoot en milieu-impact van je bedrijfsactiviteiten. Bovendien ontwikkel je met deze tools een op maat gemaakt systeem voor het verzamelen en rapporteren van je gegevens. We leggen hier uit hoe dit werkt.

LCA's en Carbon Footprint: Wat zijn het?

Een LCA is een internationaal erkende methode die de milieu-impact meet van jouw product, over de gehele levensduur en alle fasen; van het winnen van de grondstoffen, transport, productie, gebruiksfase tot afvalverwerking. 

Met een LCA bepaal je de totale milieu-impact van je product zoals het energieverbruik, lucht- water- en bodemvervuiling, afvalproductie, gebruik van natuurlijke hulpbronnen en enkele andere milieucategorieën. Een LCA kijkt naar meer dan alleen klimaatverandering, uitgedrukt in CO2. Een LCA kijkt ook naar landgebruik, watergebruik, en impact op ecosystemen.

Een andere manier om inzicht in je milieu-impact te krijgen is via een Carbon Footprint. Bedrijven gebruiken de carbon footprint vaak voor het rapporteren over duurzaamheid, het stellen van reductiedoelen, en het verbeteren van hun milieu-impact over al hun productieactiviteiten. Hierbij wordt gekeken naar directe en indirecte emissies, onderverdeeld in scope 1, 2 en 3. Dit zijn directe emissies van eigen activiteiten (Scope 1), indirecte emissies door energie-inkoop (Scope 2), en andere indirecte emissies in de waardeketen, zoals die van toeleveranciers en het gebruik van producten (Scope 3).

De Company Footprint is een maatstaf voor de totale milieu-impact van een hele onderneming, inclusief alle activiteiten, processen, en operaties binnen dat bedrijf. Het is een soort CO2-boekhouding, ook wel Carbon Accounting genoemd, van je bedrijf. De methode is volledig in lijn met het GHG-protocol, een wereldwijd erkende standaard voor de berekening van CO2-uitstoot.

Met de Carbon Footprint kijk je naar alle activiteiten binnen je bedrijf en het varieert van de uitstoot van broeikasgassen (bijvoorbeeld CO2-voetafdruk) tot watergebruik, afvalproductie, en andere milieu-indicatoren. Deze indicatoren worden vaak uitgedrukt afhankelijk van de indicator die gemeten wordt. Dit kan bijvoorbeeld zijn in metrische tonnen CO2-equivalenten, dat is de eenheid om broeikasgassen uit te drukken.  

Lees meer over hoe de verschillende impactcategorieën worden uitgedrukt.

Doel: Ken & verklein je impact

Beide methoden hebben als doel de milieu-impact te meten. En als je je impact kent, kun je ook stappen zetten om deze impact te verkleinen. Zowel de LCA als de Carbon Footprint stellen je in staat om strategische beslissingen in duurzaamheid en milieubeheer. Maar een Company Footprint is breder en omvat alle activiteiten van een bedrijf, terwijl een LCA specifieker is en gericht op de levenscyclus van één enkel product of dienst.

In essentie biedt de Carbon Footprint  een holistisch beeld van de scope 1, 2, en 3 milieu-impact van een hele onderneming. Aan de andere kant biedt een LCA diepgaande inzichten in de impact van specifieke producten of diensten gedurende hun hele levenscyclus.

Zowel de LCA als de Carbon Footprint identificeren de grootste milieueffecten in alle productieprocessen, de zogenaamde "hotspots". Hierdoor kunt u direct zien waar u uw impact kunt verminderen, of het nu gaat om energieverbruik, transport of de inkoop van grondstoffen. Deze kennis kan vervolgens worden opgenomen in uw strategie om duurzamer te worden en te voldoen aan verplichte KPI's. Lees meer over LCA's in onze LCA-beginnersgids en bekijk ons Carbon Dashboard als je wilt weten hoe een Carbon Footprint eruitziet.

De CSRD, waarover moet je rapporteren? 

Terug naar de CSRD. De CSRD-rapportages geven onder meer waardevolle inzichten voor financiële stakeholders zoals aandeelhouders, banken, crediteuren en andere financiële partners. De rapportages zijn openbaar en dus ook inzichtelijk voor bijvoorbeeld werknemers, klanten, omwonenden of organisaties die zich bezighouden met milieu- en mensenrechten. Doordat alle bedrijven op dezelfde, gestandaardiseerde wijze gaan rapporteren, kunnen ze onderling op hun duurzame prestaties vergeleken worden.

Ook moeten organisaties een duurzaamheidsstrategie publiceren. Daarin geven ze aan hoe zij hun duurzaamheidsdoelstellingen gaan halen en welk beleid zij gaan voeren. Maar voor deze verplichtingen is een goed systeem van dataverzameling en rapportage nodig.

De Environmental Topics

Bedrijven doen er dus goed aan om al in een vroeg stadium inzicht te krijgen in hun impact via een LCA. Voornamelijk het Environmental (E) onderdeel zal voor bijna alle bedrijven invloed hebben op de financiële prestaties, reputatie, en operationele activiteiten van het bedrijf. Kortom, het milieuaspect zal een cruciale factor zijn die bedrijven serieus moeten nemen en waarover ze zullen moeten rapporteren en actie ondernemen.

De rapportageverplichtingen van het Environmental (E1) onderdeel van de ESRS gaan specifiek over klimaatverandering en vereist dus dat bedrijven een Company Footprint over scope 1, 2 en 3 hebben. In de regel zullen bedrijven vooral in de categorie “purchased goods” (aangekochte goederen) een grote milieu-impact hebben. Om dit echt goed in kaart te brengen is een gedetailleerde LCA de beste oplossing.

Een LCA traceert de impact door de gehele toeleveringsketen, inclusief de activiteiten van leveranciers en sub-leveranciers. Dit helpt bedrijven om een beter begrip te krijgen van de milieuprestaties van hun supply chain. Door een gedetailleerde analyse kunnen bedrijven verantwoording afleggen voor hun keuzes en transparant communiceren over de milieu-impact van hun aangekochte goederen.<br>

Inzoomen op E onderdeel (climate change & energy)

Het Environmental onderdeel van de CSRD vraagt veel kwantitatieve gegevens die je met een LCA of Company Footprint heel goed in kaart kunt brengen.

Voorbeelden van deze gegevens zijn:

  • Broeikasgasemissies: Bedrijven moeten rapporteren over hun directe en indirecte emissies van broeikasgassen (Scope 1, 2 en 3).
  • Waterverbruik
  • Luchtverontreinigende stoffen naast broeikasgassen, zoals NOx, SOx, en fijnstof.
  • Afvalproductie: Hoeveelheid en type afval dat door het bedrijf wordt geproduceerd
  • Grondstofgebruik: Hoeveelheid en type gebruikte grondstoffen.
  • Energieverbruik: Het totale energieverbruik van het bedrijf en de efficiëntie van energiegebruik.
  • Gevaarlijke stoffen: Gebruik en beheer van gevaarlijke chemicaliën en stoffen.

Hedgehog begeleidt

Wil je aan de slag met LCA of een CO2-voetafdruk? Bij Hedgehog vind je alles onder één dak. Onze CSRD, LCA, en CO2-voetafdruk experts hebben al veel bedrijven begeleid bij het opzetten van een goed duurzaamheidsrapportage systeem, dataverzameling en advies. 

Daarnaast helpen we graag met het ontwikkelen van een op maat gemaakte duurzaamheidsstrategie om je doelstellingen ook echt te bereiken. Wil je weten hoe zo'n rapportage er uit ziet, bekijk dan het Impact Report van onze klant en elektronicafabrikant Trust. Dit rapport hebben zij geschreven met behulp van onze LCA´s en Company Footprint.


Wij werken volgens de volgende drie stappen: 

Stap 1: De Start Plan je consult, activeer onze samenwerking en samen bepalen we het doel en de scope. Op basis van jouw specifieke behoeften.

Stap 2: Dataverzameling Wij helpen je bij het verzamelen van de data, met onze op maat gemaakte sjablonen en begeleiding.

Stap 3: Beoordelen Onze experts beoordelen de data en vervolgens ontvang je een rapport en een online CO2-dashboard van jouw organisatie.

Jouw roadmap naar naleving van de CSRD
Neem contact met ons op
Reach out to us!Reach out to us!Reach out to us!Reach out to us!
Dit artikel is geschreven door:
Max
Max
Writing & research
Stuur e-mailLinkedInBoek een vergadering
Dankjewel! Je bericht is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.