Terug naar nieuws
Terug naar de kennisbank

Gratis CO2-voetafdruk calculator voor bedrijven 

Ons Hedgehog Carbon Dashboard is de ecologische voetafdruk calculator voor bedrijven, met jaarlijkse en maandelijkse monitoring tool. Begin vandaag nog met duurzaamheid met onze gratis versie, geen demo nodig! De gratis versie bevat scope 1, 2 en 'zakenreizen' en 'woon-werkverkeer van werknemers' uit scope 3.

Gratis tool om de ecologische voetafdruk van je bedrijf te berekenen

Wij bieden onze gratis CO2-voetafdrukcalculator met een CO2-dashboard aan om je op weg te helpen met de duurzame transitie van jouw bedrijf. Met dit dashboard kun je je uitstoot van broeikasgassen, per maand of per jaar, volgen. De Hedgehog CO2-calculator en het dashboard voldoen aan het GHG-protocol


Deze tool is ontwikkeld voor bedrijven van iedere grootte, van midden en kleinbedrijf(MKBers) tot grote ondernemingen.

  • De gratis versie van de CO2-calculator voor bedrijven en het dashboard omvat scope 1- en scope 2-emissies, en de scope 3-emissies van zakenreizen en het woon-werkverkeer van werknemers.
  • In de pro-versie van de CO₂-voetafdruk bedrijfstool zijn alle emissiecategorieën van alle scopes opgenomen met bedrijfsspecifieke en op maat gemaakte databases. Daarmee kun je op een nog hoger detailniveau efficiënte duurzaamheids-strategieën vormen.

Scroll naar beneden om gratis de CO2-voetafdruk van jouw bedrijf te berekenen op het Hedgehog Carbon Dashboard

  • Geen demo
  • Start vandaag met duurzaamheid
  • Je hoeft geen wachtwoord te onthouden, je ontvangt een inlogcode in je mailbox.

Hedgehog business carbon footprint calculator en monitoring dashboard.

CO2-voetafdruk calculator bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk

De gratis versie van onze business carbon calculator bevat de Nederlandse database over broeikasgasemissies van co2emissiefactoren.nl. Deze formele conversiefactoren voor duurzaamheidsrapportages zijn bedoeld voor gebruik door Nederlandse organisaties om te rapporteren over broeikasgasemissies. Deze emissiefactoren worden jaarlijks bijgewerkt en voldoen aan het GHG-protocol.

Waarom beginnen met een gratis CO2-voetafdruk van jouw bedrijf?

De CO2-voetafdruk van je bedrijf geeft je inzicht in je CO2-emissie hotspots en stelt je in staat jouw eerste CO2-reductiemaatregelen uit te voeren op het laaghangende fruit.


Bedrijven zijn een belangrijke stakeholder in het klimaatdebat. Als je niet weet waar je met duurzaamheid moet beginnen, is een CO2-voetafdruk een goed startpunt. Deze ecologische voetafdruk geeft een overzicht van de bijdrage van jouw organisatie aan de opwarming van de aarde. Dit inzicht biedt een leidraad voor een efficiënte strategie om de CO2-uitstoot te verminderen. ‍

CO2-voetafdruk met het GHG-protocol 

Het GHG-protocol is tot stand gekomen door een partnerschap tussen het World Resources Institute (WRI) en de Business Council for Sustainable Development (WCSD). Het biedt een norm voor de boekhouding en rapportage van broeikasgassen voor zowel de openbare als de particuliere sector. 

Het GHG-protocol structureert jouw CO2-voetafdruk met vooraf bepaalde emissiebronnen. De resulterende GHG-inventaris is onderverdeeld in scope 1, scope 2 en in scope 3 koolstofemissies. Dit stelt je in staat om structureel de emissies van je bedrijf en haar supply chain te identificeren en te verminderen. 

Scope 1, scope 2, and scope 3

Het GHG-protocol classificeert de directe en indirecte emissiebronnen die in aanmerking moeten worden genomen. Scope 1 koolstofemissies zijn directe koolstofemissies. Scope 2 en scope 3 koolstofemissies vinden plaats in de supply chain en zijn dus indirecte koolstofemissies.

Scope 1-, scope 2- en scope 3 emissies volgens het GHG-protocol

Scope 1 emissies

Scope 1 houdt rekening met alle directe emissies van bedrijfsmiddelen. Dit zijn de emissies die vrijkomen in je eigen gebouw door verwarming, je wagenpark en productiegerelateerde activiteiten. De meeste van deze emissies ontstaan door de verbranding van aardgas, diesel of benzine. Bij sommige productieprocessen komen broeikasgassen vrij (zoals methaan), of zijn er koel- of airconditioningsystemen die koelmiddelen lekken.

Scope 2 emissies

Scope 2 omvat emissies van direct energiegebruik, die niet direct uitgestoten zijn door bedrijfsmiddelen. Het beste voorbeeld voor scope 2 emissies is de opwekking van ingekochte elektriciteit. De emissies vinden plaats op de locatie waar de elektriciteit wordt geproduceerd. Het energiegebruik is echter direct en kan worden beïnvloed door de besluitvorming van het bedrijf. Andere voorbeelden zijn directe verwarming of stoom.

Scope 3 emissies

De scope 3-inventaris omvat alle andere indirecte emissies in de supply chain. Voorbeelden zijn de upstream emissies van de productie en het transport van ingekochte materialen, of zakenreizen en woon-werkverkeer van werknemers. Ook emissies die downstream optreden, zoals van transport naar gebruikers, de gebruiksfase en afvalverwerking, worden meegenomen. 

"Kader 1: Voorbeeld Scope 1 en 2 emissies

Erinaceus is een marketingbedrijf met 4 werknemers. Zij hebben een klein kantoor en alle werknemers maken gebruik van een middelgrote lease-auto (diesel).

Erinaceus heeft een standaard contract voor niet-hernieuwbare energie.

Het kantoor gebruikt 1.500 m3 aardgas per jaar voor ruimteverwarming.

Het elektriciteitsverbruik van de kantoren bedraagt 3.000 kWh per jaar.

Werknemers rijden gemiddeld 7.500 zakelijke kilometers per jaar.

Scope 1-emissies

Aardgas: 1.884 (kg CO2-eq per m3) * 1.500 (m3) = 2.826 ton CO2-eq

Lease-auto's: 0,176 (kg CO2-eq per km) * 7.500 (km) * 4 = 5,280 ton CO2-eq

Scope 2-emissies

Elektriciteit: 0,556 (kg CO2-eq per kWh) * 3.000 (kWh) = 1.668 ton CO2-eq

Totaal Scope 1 en 2 emissies

9.774 ton CO2-eq emissies per jaar"

Scope 1 & 2 vs scope 3 in uw CO2-voetafdruk 

Het verzamelen van gegevens en het berekenen van je CO2-voetafdruk binnen scope 1 en scope 2 is relatief eenvoudig. Wij moedigen organisaties aan om deze scopes zelf te monitoren met onze gratis carbon calculator en dashboard. Voor het berekenen van scope 3 emissies wil je wellicht een expert inhuren. 

Bovendien zult je zien dat voor de meeste organisaties, scope 1 en 2 slechts het topje van de ijsberg van hun koolstofvoetafdruk zijn. Indirecte emissies in de keten zijn vele malen hoger, vooral voor bedrijven later in de keten. Het is slim om nu al te beginnen met het verminderen van je scope 1- en scope 2 emissies, aangezien deze gemakkelijker te verminderen zijn en de financiële voordelen aanzienlijk kunnen zijn. Als alle organisaties hun scope 1 en 2 emissies zouden aanpakken, verminderen we inherent ook alle scope 3 emissies.

Scope 3 emissies van het GHG-protocol zitten verborgen in je supply chain.

De volledige ecologische voetafdruk van je bedrijf

De broeikasgasemissies van het woon-werkverkeer van werknemers en zakenreizen vormen slechts een deel van de scope 3 van uw zakelijke CO2-voetafdruk. Als je volledig inzicht wilt krijgen in de impact van je organisatie, moet je ook de overige impact meenemen.  

Met de pro-versie van het Hedgehog Carbon Dashboard kun je precies dat doen. Dit dashboard is uniek omdat het op activiteiten gebaseerde data over je keten kan meenemen, en deze samenvoegt met de emissies van scope 1 en scope 2 in jouw ecologische voetafdruk. Op activiteiten gebaseerde impactinformatie geven nauwkeurige inzichten in de CO2-voetafdruk of levenscyclus van producten. 

Met deze unieke functie krijg jw inzicht in de volledige CO2-voetafdruk van je bedrijf op een detailniveau dat voorheen niet bestond.

Begin vandaag nog met duurzaamheid met onze gratis CO2-calculator en dashboard
Begin hier.Begin hier.Begin hier.Begin hier.
Dit artikel is geschreven door:
Joost
Joost
Mede-oprichter
Stuur e-mailLinkedInBoek een vergadering
Dankjewel! Je bericht is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.