Terug naar nieuws
Terug naar de kennisbank

Het milieueffect uitdrukken in euro's (of dollars): de MKI

Houtbouw rukt verder op in Nederland door een lage ECI-score. Maar wat is de ECI? En is het interessant voor jouw bedrijf?

Houtbouw rukt steeds verder op. Een van de redenen hiervoor is de lage milieukostenindicator van hout (in het Nederlands spreken we van de Milieukostenindicator, ofwel de MKI-score). Dankzij deze score maken houtbouwprojecten nu vaker een kans bij overheidsprojecten. Maar wat is de MKI nu precies? En is het interessant voor uw bedrijf?

Milieukostenindicator uitgelegd

De MKI, of milieukostenindicator, is een indicator die in euro's wordt uitgedrukt. De indicator is een gewogen gemiddelde en geeft de kosten van de milieueffecten van een product of project weer. Uiteraard is het werkelijke milieueffect moeilijk in geld uit te drukken. Voor de MKI wordt een schatting gemaakt van de maximale kosten die worden gemaakt om de milieubelasting te voorkomen, de schaduwprijs. 

De kosten worden berekend over de gehele keten van een product. Zij kunnen betrekking hebben op de productiefase en de gebruiksfase of op de afvalverwerking van het product. Ook de milieu-impact kan verschillende vormen aannemen. We kennen allemaal de uitstoot van CO2 en de depositie van stikstof. Maar dezelfde productieketen kan tegelijkertijd bepaalde grondstoffen uitputten of giftige stoffen uitstoten. De MKI vat alle effecten samen in één cijfer, uitgedrukt in euro's.

Hoe kom je bij de MKI?

De eisen voor de MKI-berekening zijn vastgelegd in de SBK Bepalingsmethode (Milieuprestatie van bouwwerken). Deze is op te delen in een aantal stappen. De berekening begint met het verzamelen van de juiste gegevens. Input in elektriciteitsverbruik, transport, materialen, chemicaliën, etc., wordt onderzocht en verzameld. Wanneer u opdracht geeft voor een MKI-berekening, worden deze gegevens door onze experts opgehaald. Vervolgens wordt de output in de vorm van emissies naar bijvoorbeeld lucht of bodem berekend. Met behulp van een levenscyclusanalyse (LCA) worden al deze gegevens vertaald naar een score op verschillende impactcategorieën. De MKI wordt berekend op basis van 11 impactcategorieën (set 1 uit de Bepalingsmethode).

Deze volledige analyse is uiterst nuttig om de impact hotspots van een keten te bepalen. Ook kan een milieuproductverklaring (EPD) worden opgesteld. 

Misschien heeft u al een LCA-rapport. Deze kan gebruikt worden om de MKI te bepalen, mits het een Nederlands rapport is met alle benodigde impactcategorieën. Helaas voldoen veel buitenlandse LCA's en EPD's niet. De MKI is een Nederlandse uitvinding, daarom ontbreken in buitenlandse rapporten vaak een aantal van de benodigde impactcategorieën (toxiciteiten).

Een categorie die uit een LCA naar voren komt is bijvoorbeeld het Global Warming Potential, beter bekend als klimaatverandering (uitgedrukt in CO2-uitstoot). Maar ook minder bekende categorieën zoals menselijke toxiciteit en verzuring worden berekend. De 11 verschillende categorieën geven een compleet beeld van de milieuschade, maar zijn niet eenvoudig te interpreteren. Dat is waar de MKI-score om de hoek komt kijken!

Er is een vaste prijs, de schaduwprijs, vastgesteld (zie figuur). Deze schaduwprijs wordt bepaald door de maximale kosten van het voorkomen van milieuschade. Neem klimaatverandering; de prijs is €0,05 per kg CO2-equivalent. Dus als er 20 kg CO2-equivalent vrijkomt, is de MKI €1,00. Dit wordt gedaan voor alle categorieën, en deze worden opgeteld tot de totale MKI-score. Sommige categorieën zijn 'duurder' dan andere. Door alle categorieën samen te vatten, kunnen producten of projecten gemakkelijk worden vergeleken.

Dat is precies het doel van de MKI-score, om de milieueffecten gemakkelijk te kunnen vergelijken. Dit maakt het voor u gemakkelijker om tussen verschillende producten te kiezen. Neem een betonnen kanaalplaatvloer en een houten vloer (Europees naaldhout). De EIP van de betonnen vloer is 3,745 €/m2, terwijl de houten vloer een EIP heeft van 0,7783 €/m2. Uiteraard moet de hele levenscyclus in aanmerking worden genomen. Deze en andere MKI's zijn te vinden in de Nationale Milieudatabank*. Een uitstekend voorbeeld van de toepassing van de MKI is de manier waarop er rekening mee wordt gehouden bij de uitbesteding van bouwprojecten.


Kosten van verschillende milieueffectcategorieën volgens de Nederlandse berekeningsmethode.

Van MKI naar meer houtbouw

De score is sinds juli 2021 nog interessanter geworden voor projectontwikkelaars in Nederland. De maximale Milieu Prestatie Gebouw (MPG), de MKI-score voor gebouwen, is sinds afgelopen zomer aangescherpt. De MPG-score is de MKI-score per m2 bruto vloeroppervlak per gebouwlevensduur (50 of 75 jaar). Er wordt rekening gehouden met de score van alle materialen in een gebouw. De totale kosten worden uiteindelijk verdeeld over het bruto vloeroppervlak en de levensduur van een gebouw.

Aanvankelijk gold een maximale score van €1,00 per m2/jaar, maar deze is sinds 1 juli 2021* verlaagd naar €0,80 per m2/jaar voor woningen. Hierdoor worden projecten met een uitzonderlijk hoge MPG-score uitgesloten. Daarnaast worden projecten met een nog lagere MPG-score beloond. Zo komen gebouwen met een lage score in aanmerking voor de Milieu Investeringsaftrek (MIA)*.

Daarnaast kunnen aannemers van overheidsprojecten hun projecten en EIP-score indienen. Vervolgens kunnen projecten met een lage MKI-score een fictieve korting krijgen op de totale projectkosten. Hierdoor hebben deze projecten een grotere kans om daadwerkelijk gekozen en gerealiseerd te worden. 

Des te belangrijker is het dat de producten in een gebouw een lage MKI hebben! Lees hier meer over onze MKI-service. 

BRONNEN & LINKS

[1] viewer.milieudatabase.nl/ 

[2] www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/nieuwbouw/milieuprestatie-gebouwen

[3] www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/miavamil/ondernemers

Lees meer over de MKI-score op onze pagina
Lees meerLees meerLees meerLees meer
Dit artikel is geschreven door:
Zoë
Zoë
Expert duurzaamheid
Stuur e-mailLinkedInBoek een vergadering
Dankjewel! Je bericht is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.