Terug naar nieuws
Terug naar de kennisbank

Milieuvoetafdruk van producten: PEF de nieuwe voetafdrukmethode

PEF (product environmental footprint) is de nieuwe voetafdrukmethode. Het is een geharmoniseerde methode om de milieu-impact van producten te meten.

Er is een nieuwe methode om de product milieuvoetafdrukte beschrijven: PEF. Al in 2010 is de Europese Commissie begonnen met de ontwikkeling van een geharmoniseerde methode voor het berekenen van de milieu-impact van zowel producten als organisaties. In deze blog richten we ons op het beschrijven van de Product Environmental Footprint: PEF in het kort.

De PEF-methode

Het doel van de EU is een gemeenschappelijke manier te ontwikkelen om productvoetafdrukken te creëren. Dit heeft geresulteerd in twee methoden; de Product Environmental Footprint (PEF) en de Organisation Environmental Footprint (OEF), die samen onder de EU-methoden voor de ecologische voetafdruk (EF) vallen. Zij zijn ontwikkeld op basis van bestaande en veelgebruikte methoden, normen en richtsnoeren, zoals het International Life Cycle Reference Database Handbook, ISO 14040-44, ISO 14064, PAS 2050, WRI/WBCSD, het GHG-protocol en andere.

De PEF-methodologie is een nieuwe productvoetafdrukmethode om de milieuvoetafdruk van producten te berekenen. Dit gebeurt door de milieuprestaties van een goed gedurende zijn hele levenscyclus te meten. De PEF-categorieregels beschrijven een gemeenschappelijk overzicht van hoe dergelijke metingen moeten worden uitgevoerd door alle stappen en regels te noemen die nodig zijn om de juiste berekeningen te maken.

Naast de methodologie biedt de PEF ook een database. Deze database is ontwikkeld ter ondersteuning van de PEF-methode en fungeert als een nieuwe standaardmilieudatabase voor de EU-industrieën.

De PEF is zo opgezet dat alle in de EU verkochte producten met dezelfde LCA-methode kunnen worden beoordeeld

Het doel van PEF

Momenteel zijn er (te) veel methoden om de milieuvoetafdruk van product te meten. Dit zorgt voor verwarring in de markt. De overvloed aan verschillende methoden en het toenemende belang van milieuvoetafdrukken vragen om een gelijk speelveld. 

De methoden lopen over het algemeen op verschillende punten uiteen of laten enkele methodologische keuzen open voor de gebruiker. Dit betekent dat het niet mogelijk is de resultaten van metingen volgens verschillende methoden te vergelijken. 

Het uiteindelijke doel van PEF is dan ook om een sterkere markt voor groene alternatieven te stimuleren en te zorgen voor transparante beoordelingen van milieueffecten. Het doel van deze EF-methode is

"een gemeenschappelijke methodologische aanpak vast te stellen om de lidstaten en de particuliere sector in staat te stellen de milieuproducten, -diensten en -ondernemingen te beoordelen, weer te geven en te benchmarken op basis van een alomvattende beoordeling van de milieueffecten gedurende de levenscyclus" (JRC, 2012). 

Dit moet bedrijven helpen hun milieuprestaties te berekenen op basis van betrouwbare, verifieerbare en vergelijkbare informatie en moet ervoor zorgen dat andere actoren zoals NGO's toegang hebben tot deze informatie.

PEF en LCA

Levenscyclusanalyse (LCA) is de methode die ten grondslag ligt aan PEF. De reden is dat LCA zich richt op alle levenscyclusfasen van een product. Bovendien identificeert het ook andere belangrijke milieu-indicatoren dan alleen CO2. 

Het voordeel van de LCA-benadering is dat er een holistische kijk is op het product en op de waardeketen en dat mogelijke verschuiving van lasten naar andere levenscyclusfasen wordt vermeden. LCA kijkt naar productfasen zoals productie, transport, gebruik en einde van de levensduur. Bovendien stelt ze bedrijven in staat "hotspots" te identificeren. 

Dit zijn de elementen in de levenscyclus die het meest bijdragen tot de milieueffecten. Ook dit stelt bedrijven in staat actief en bewust strategisch in te grijpen, d.w.z. via het ontwerp van hun producten, om ervoor te zorgen dat de hotspots worden verminderd. 

Waar sommige methoden zich richten op één enkele milieu-indicator (CO2), houdt LCA rekening met verschillende andere relevante milieu-indicatoren. Ook dit voorkomt lastenverschuiving; wat misschien je koolstofvoetafdruk vermindert, kan bijvoorbeeld een grote impact hebben op het watergebruik.

PEF: Product-milieuvoetafdruk

Wat PEF voor uw bedrijf betekent

Naast een berekeningsmethode en een database, richt PEF zich ook op algemene regels voor specifieke productgroepen. De PEF Product Category Rules (PEF-PCR) omvatten specifieke regels met betrekking tot verschillende industrieën. Deze regels maken PEF-studies mogelijk die beter reproduceerbaar, vergelijkbaar en verifieerbaar zijn, als deze studies allemaal op basis van dezelfde PEF-PCR zijn uitgevoerd. Voorbeelden van PEF-PCR's die reeds worden ontwikkeld zijn die voor voedingsmiddelen en textiel.

Bedrijven kunnen de prestaties van hun product binnen hun sector of productcategorie gemakkelijk benchmarken. Deze benchmark maakt het mogelijk beter te begrijpen hoe hun milieuprestaties zijn in vergelijking met die van hun concurrenten. 

 

Benchmarking van jouw product is een sterke stimulans voor je reputatie. Duurzaamheid speelt voor consumenten een steeds belangrijkere rol bij de aankoop van een product. Voor veel bedrijven betekent goed presteren op milieugebied dan ook een verbetering van de bedrijfswaarden en de strategie. Productcategorie- en sectorbenchmarks stimuleren productverbeteringen en hebben het potentieel om producten van de hele sector of productcategorie duurzamer te maken.

 

Het stelt de consument in staat met meer kennis van zaken aankoopbeslissingen te nemen. Dit wordt bereikt door de mogelijkheid om de prestaties van producten in dezelfde productcategorie te vergelijken. Producten hebben nu één uniform etiket - gebaseerd op dezelfde methode - dat één-op-één vergelijking mogelijk maakt.

Kom meer te weten over de PEF en spreek met een van onze experts
Plan een vergaderingPlan een vergaderingPlan een vergaderingPlan een vergadering
Dit artikel is geschreven door:
Saro
Saro
Mede-oprichter
Stuur e-mailLinkedInBoek een vergadering
Dankjewel! Je bericht is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.