Terug naar nieuws
Terug naar de kennisbank

LCA panel review: alle informatie die je nodig hebt

Als je de uitkomsten van een vergelijkende LCA-studie wilt communiceren, moet je een LCA panel review organiseren. Co-founder Saro vertelt wat een LCA panel review inhoudt en waar organisaties rekening mee moeten houden.

Via een vergelijkende levenscyclusanalyse (LCA) kun je de milieu-impact van verschillende producten onderling naast elkaar leggen. Bijvoorbeeld de impact van je eigen product, met een benchmark van “de gemiddelde concurrent”. Of de impact van verschillende van je eigen producten. Maar als je de uitkomsten van deze vergelijking extern, dus naar de markt of je stakeholders toe wilt communiceren, dan moet je een LCA panel review laten plaatsvinden. Co-founder Saro vertelt je in dit artikel wat een dergelijk LCA panel review is en waar je als organisatie rekening mee moet houden.

Saro Campisano
Saro Campisano, Co-founder

Context; waar komt het LCA panel review vandaan?

Een LCA, een levenscyclusanalyse, is een gestandaardiseerde rekenmethode waarmee je de milieu-impact van een product kunt berekenen. Over de hele levenscyclus van het product; dus van de winning van de grondstoffen, tot alle transport, productie, gebruik en uiteindelijke verwerking aan het einde van de levenscyclus. Waar een LCA aan moet voldoen, is vastgelegd in de internationaal geldende normen ISO 14040 en 14044.

In die tweede, de ISO 14044, staat ook opgenomen dat als je de resultaten van een vergelijkende LCA-studie extern wilt communiceren, je een LCA panel review moet laten plaatsvinden. Er is zelfs een eigen ISO-norm, de ISO 14071, die beschrijft hoe je een dergelijk panel moet opzetten. 

De LCA panel review zorgt ervoor dat de betrouwbaarheid van LCA studies en vergelijkingen gewaarborgd zijn. Want veel fabrikanten vergelijken hun product met een standaardproduct dat in dezelfde markt verkrijgbaar is, maar hoe kunnen ze met betrouwbaarheid iets over dat product zeggen? Als ze dit niet zelf geproduceerd hebben?

De transparantie en geloofwaardigheid van de LCA nemen ook toe door de LCA panel review. Externe experts checken of de afbakeningen en aannames in de LCA kloppen en realistisch zijn. Mogelijke onduidelijkheden of tegenstrijdigheden worden zichtbaar en verbeteringen aan de methodologie en reporting kunnen worden toegevoegd. Zo garandeer je geloofwaardige en betrouwbare uitkomsten.

Saro Campisano: “Als LCA expert zie ik veel waarde in een LCA panel review. Zo kijkt er niet alleen een LCA expert naar de studie, maar bijvoorbeeld ook een klant. Deze kan bijvoorbeeld de aannames die genomen zijn in de studie aan de kaak stellen. Op die manier toets je verschillende facetten van de LCA studie en kun je gedegen claims doen."

Hoe ziet een LCA panel review er concreet uit?  

Een LCA panel review wordt door minstens 3 panel leden uitgevoerd. De eerste is de opdrachtgever van de LCA, de producent van het product dat via de LCA onderzocht wordt.

Dan moet er een LCA-expert aanwezig zijn, die de LCA-studie uitvoert. En er moet een voorzitter van het panel zijn; deze wordt aangewezen door de opdrachtgever. Deze persoon leidt de bijeenkomsten en bewaakt de voortgang. 

Vaak is er dan nog minstens één ander panellid aanwezig. Elke stakeholder die beïnvloed kan worden door de resultaten van de LCA studie is geschikt. Denk bijvoorbeeld aan klanten, concurrenten, sector partijen of NGO’s.

LCA panel review wordt steeds belangrijker 

Komende jaren wordt de regelgeving rondom duurzaamheid en duurzaamheidscommunicatie alleen maar strikter; vanuit de Europese Unie komt er veel op organisaties af. Denk aan de CSRD, de Corporate Sustainability Reporting Directive, of de Green Claims Directive. 

Dat laatste is regelgeving die voorschrijft hoe bedrijven over duurzaamheid moeten communiceren, zonder de consument te misleiden of van informatie te ontzien. Transparantie, bewijs en eerlijke vergelijkingen zijn de “ruggengraat” van deze wetgevingen. Daarom zullen meer en meer bedrijven vergelijkende LCA’s laten uitvoeren. En daarmee neemt het belang van LCA panel reviews toe. 

Wat zijn de stappen voor een LCA panel review?

 Het is aan de opdrachtgever van de LCA om het panel samen te stellen. Daar gaat tijd overheen; je moet een geschikte LCA-expert vinden die de inhoudelijke check kan doen. En je moet dus een voorzitter, en eventueel nog een andere stakeholder benaderen. 

Vervolgens komt het review panel een aantal keren bij elkaar. Vaak is dit ook wel minstens drie keer; een kennismaking en kick-off, hier krijgen alle panelleden het LCA-rapport. Dan moeten ze dit gaan beoordelen, daar is tijd voor nodig.

Het panel weer bij elkaar voor een tweede sessie, om de feedback te bespreken. Deze feedback wordt teruggegeven aan de opdrachtgever, de producent, en deze kan de feedback verwerken. 

Tijdens de laatste bijeenkomst update de opdrachtgever wat hij/zij met deze feedback heeft gedaan, welke aanpassingen er gedaan zijn, en wat de nieuwe uitkomsten zijn.

Als het panel akkoord hierop geeft, en het LCA panel review daarmee succesvol afgerond is, dan wordt in het eindrapport opgenomen dat de vergelijkende LCA door een LCA panel review gereviewd en geverifieerd is. En dan mag de organisatie de resultaten extern communiceren.

Hoeveel tijd moet je als organisatie rekenen voor een LCA panel review? 

Hoeveel tijd hierover heen gaat, hangt samen met een aantal factoren. Zo bepalen o.a. de scope van de studie en de uitkomsten van de studie, de duur van het panel review. Gemiddeld duurt een panel review ongeveer 2 a 3 maanden.  

Als het panel uitkomsten tegenkomt waar ze twijfels bij hebben, dan moeten de opdrachtgever en de uitvoerder van de LCA dit aanpassen. En soms moet je dan helemaal terug naar het begin van de LCA-berekening. 

Omdat hier dus wel een aantal weken overheen kunnen gaan, bespreken we direct aan het begin van de vergelijkende LCA-studie dat er ook een LCA panel review moet gaan plaatsvinden. Als een klant bij ons komt met de vraag naar een vergelijkende LCA, dan zorgen we dat dit direct in werking wordt gezet.

Doet Hedgehog Company ook LCA panel reviews? 

Hedgehog Company heeft al verschillende klanten geholpen met een LCA panel review. Bij sommige klanten hebben we eerst de vergelijkende LCA-studie uitgevoerd. En bij andere klanten zijn we als externe LCA-expert in het panel aangesloten als voorzitter, om het werk van andere LCA-consultants na te lopen.

Het is voor ons heel interessant om in panel reviews van andere LCA organisaties plaats te nemen. Hierdoor zijn we op de hoogte van hoe andere organisaties LCA studies uitvoeren en welke keuzes zij daarbij maken. En kunnen we van elkaar leren.

Neem contact met ons op voor meer informatie over LCA's of een LCA panel review.

Neem contact met ons op
ContactContactContactContact
Dit artikel is geschreven door:
Clara
Clara
Hoofd communicatie
Stuur e-mailLinkedInBoek een vergadering
Dankjewel! Je bericht is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.