Return to news
Terug naar de kennisbank

6 tips om de CO2-voetafdruk van je organisatie te verkleinen

Benieuwd hoe je de ecologische voetafdruk van jouw organisatie kunt verkleinen? Volg deze 6 tips.

Op 28 februari 2022 presenteerde het IPCC een nieuw rapport [1]. Diverse media spreken over een alarmerend bericht, waarin duidelijk wordt dat het huidige klimaatbeleid tekort schiet. In het afgelopen decennium is de uitstoot van broeikasgassen nog nooit zo sterk gestegen als in de decennia daarvoor. Inmiddels is de opwarming van de aarde met 1,1 graden Celsius gestegen. Zonder nieuwe maatregelen zal dit oplopen tot meer dan 3 graden Celsius tegen het einde van de eeuw. Het bedrijfsleven heeft een grote voetafdruk door de uitstoot van broeikasgassen en moet maatregelen nemen om de uitstoot te verminderen. Wat is een CO2-voetafdruk, en hoe kun je als bedrijf je voetafdruk verkleinen?

Wat is de CO2-voetafdruk?

Voordat je je CO2-uitstoot kunt verminderen of compenseren moet je eerst je CO2-voetafdruk berekenen. Een CO2-voetafdruk is een berekening van de totale uitstoot van broeikasgassen door het bedrijf in bijvoorbeeld het afgelopen jaar. Deze CO2-emissie-inventaris geeft een overzicht van de bijdrage aan klimaatverandering. Andere milieueffecten zoals watergebruik, landgebruik of bodemverontreiniging worden niet in deze berekening meegenomen. Die effecten kun je bijvoorbeeld in een levenscyclus analyse vaststellen. De berekening en opstelling van de CO2-voetafdruk zijn gebaseerd op het GHG-protocol en ISO 14064. Dit zijn de wereldwijde normen voor het kwantificeren, monitoren, rapporteren en verifiëren van de uitstoot van broeikasgassen.

 

Waarom je CO2-voetafdruk verkleinen?

De impact van industrie en het bedrijfsleven op de totale uitstoot van broeikasgassen is nog te groot. Mede hierdoor worden klimaatdoelstellingen niet gehaald. Door jouw CO2-voetafdruk te berekenen, kan je bepalen waar en hoe je jouw CO2-voetafdruk kunt verkleinen. Het is cruciaal voor een organisatie om toekomstbestendig te zijn. De wet- en regelgeving wordt steeds strenger om de klimaatdoelstellingen te behalen. Door als organisatie tijdig je CO2-voetafdruk te berekenen, weet je welke maatregelen je kunt nemen om aan de regelgeving te voldoen. Bovendien wordt er tegenwoordig veel gevraagd van organisaties op het vlak van duurzaam ondernemen, en een kleine CO2-afdruk komt het imago van je organisatie ten goede.

 

Tips om de voetafdruk van uw organisatie te verkleinen

Het belang om te weten wat de CO2-voetafdruk van een organisatie is, wordt steeds groter. Om precies te weten hoe uw organisatie haar voetafdruk kan verkleinen, biedt een CO2-voetafdruk specificatie voor uw organisatie de oplossing. Er zijn ook verschillende tips om vandaag nog te beginnen met het verkleinen van uw CO2-voetafdruk.

  1. Maak een gespecificeerde koolstofvoetafdruk van de directe emissies van uw organisatie.
  2. Wek uw eigen energie op met zonnepanelen. Niet alleen wordt het energieverbruik van uw organisatie hierdoor duurzamer. Uw energierekening wordt hierdoor lager en u kunt zelfs geld verdienen aan de teruggeleverde energie.
  3. Geen mogelijkheid om zelf energie op te wekken? Kies voor lokale groene energie. U kunt uw ecologische voetafdruk verkleinen door over te schakelen van fossiele brandstoffen op lokale groene energie, opgewekt door zonnepanelen en windmolens.
  4. Reis zoveel mogelijk met de fiets, het openbaar vervoer of de elektrische auto. U kunt tot 200 gram CO2 per persoon per kilometer besparen (2). Heeft u veel werknemers? Bereken uw (klimaat)winst!
  5. Kijk eens naar de temperatuur, isolatie en luchtstromen in uw pand. Vermindering van uw gasverbruik bespaart niet alleen CO2, maar ook veel geld met de huidige gasprijzen.
  6. Scheid uw bedrijfsafval. Wees, afhankelijk van het soort organisatie, kritisch op het gebruik van materialen en de afvalverwerking ervan.

 

Wilt u precies weten hoe uw organisatie haar koolstofvoetafdruk kan verkleinen?
Lees hier meerLees hier meerLees hier meerLees hier meer
Dit artikel is geschreven door:
Saro
Saro
Mede-oprichter
Stuur e-mailLinkedInBoek een vergadering
Dank u! Uw inzending is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.