Terug naar nieuws
Terug naar de kennisbank

Voorbeeld berekening CO2-voetafdruk: hoe groot de impact van Hedgehog Company?

Wat is de milieu-impact van Hedgehog Company? Marijn Kansen heeft onze CO2-voetafdruk berekend om deze vraag te beantwoorden. Lees hier alles over het proces en de resultaten.

Hoe groot is de milieu-impact van Hedgehog Company? Goede vraag, en om die te kunnen beantwoorden heeft Marijn Kansen, Junior Sustainability Expert, onze CO2-voetafdruk berekend. Deze CO2-voetafdruk is de optelsom van alle broeikasgassen die in 2023 door de activiteiten van ons bedrijf zijn uitgestoten.

Dit is een voorbeeld van een CO2-voetafdruk berekening. Neem contact met ons op als je wilt weten hoe jij jouw CO2-voetafdruk kunt berekenen.

We hebben onze CO2-voetafdruk berekend over het jaar 2023 met behulp van de CO2 emissiefactoren database, de Database Milieubelasting Voedingsmiddelen (RIVM), Ecoinvent v3.8, Exiobase en de Defra UK GHG-emissiefactoren. 

Kort; wat is een CO2-voetafdruk? 

Kort samengevat; de CO2-voetafdruk is de optelsom van alle broeikasgasemissies die vrijkomen bij je bedrijfsactiviteiten. Hier komt een getal uit, met de eenheid CO2-eq, CO2-equivalent. Je kunt deze voetafdruk berekenen per week, per maand of per jaar. Deze CO2-voetafdruk is geen statisch "eindpunt", maar is constant in beweging. Om je voetafdruk up-to-date te houden, moet je deze dus steeds opnieuw blijven aanvullen met je nieuwe emissies.

Wil je meer weten over CO2, CO2-eq en je voetafdruk? Lees dan ons artikel hhc.earth/knowledge-base/whats-it-all-about-with-co2 

Hoe groot is de CO2-voetafdruk van Hedgehog Company?

In 2023 was de CO2-voetafdruk van Hedgehog Company 16 ton CO2-eq, 16 000 kg CO2-eq.

Om dit in perspectief te plaatsen, 16 ton CO2-eq komt overeen met de uitstoot die hoort bij:

  • +- 10 round trips by plane from Amsterdam to New York, per passenger 
  • 3300 zwarte, katoenen t-shirts 
  • 761 905 kopjes koffie

(https://translator.ecochain.com/)

Joost Walterbos, Co-Founder; “Onze CO2-voetafdruk is 16 ton CO2-eq. Is dit veel of weinig? Dit getal op zich zegt niet zoveel. Het is interessanter om te weten hoe deze 16 ton tot stand komt. Welk aandeel zijn scope 1,2 en 3 emissies? Wordt onze impact over tijd groter of kleiner? En aan welke impact kunnen we zelf wat doen? Door, waar mogelijk, andere keuzes te maken kunnen we ervoor zorgen dat bepaalde emissies volgend jaar kleiner uitvallen.”

Impact Scope 1,2 & 3 emissies 

De emissies die je mee moet nemen in de berekening van je CO2-voetafdruk zijnprecies vastgelegd in het Greenhouse Gas Protocol (afgekort GHG-protocol). Volgens het GHG-protocol moet je je CO2-voetafdruk berekenen voor de emissies die in je scope 1,2 en 3 ontstaan. 

Scope 1-emissies zijn je 'directe emissies'. Dit zijn de broeikasgasemissies van bronnen die je bedrijf zelf beheert of bezit.

19 % van onze CO2-voetafdruk ontstaat in onze scope 1 emissies; namelijk 3 ton CO2-eq.

Scope 2-emissies zijn je 'indirecte emissies'. Dit zijn de emissies die samenhangen met de inkoop van energie die je bedrijf gebruikt.

25 % van onze CO2-voetafdruk ontstaat in onze scope 1 emissies; namelijk 4 ton CO2-eq.

Scope 3 emissies zijn de emissies die bij de activiteiten van de volledige waardeketen, zowel upstream als downstream, horen. Deze emissies vallen buiten de directe controle van je bedrijf, maar hebben bijna altijd het grootste aandeel in je CO2-voetafdruk. 

Maar liefst 56% van al onze emissies ontstaan in onze scope 3 emissies; 9 ton CO2-eq.

Footprint Hedgehog Company

Met welke data hebben we onze CO2-voetafdruk berekend?

Scope 1

we hebben met gemiddelde CBS-gegevens per m2 kantooroppervlakte gerekend.

Scope 2

omdat we in een gedeeld kantoor zitten, hebben we geen inzicht in ons exacte energieverbruik. Daarom hebben we met gemiddelden van het CBS gerekend.

Scope 3

Scope 3.00 Thuiswerken: voor thuiswerken hebben we het energieverbruik en specifieke energiecontracten opgevraagd bij de werknemers. Voor het verwarmen van een huis hebben we met standaard waarden gerekend. 

Scope 3.1 Ingekochte goederen en diensten: berekend met bonnetjes en deze vervolgens geëxtrapoleerd en gekoppeld aan emissiefactoren. Voor de supermarkt hebben we vrij specifieke berekeningen gemaakt, waarbij voor een aantal weken alle individuele gekochte boodschappen aan de emissiefactoren van de Milieudatabase (RIVM) gekoppeld zijn en deze uitkomsten zijn vervolgens geëxtrapoleerd naar het hele jaar. 

Scope 3.4 Opwaarts transport: van de ingekochte goederen hebben we de emissies om de producten vanaf de distributiecentra naar het kantoor te vervoeren bepaald. 

Scope 3.5 Afval: we hebben twee weken het afval gewogen en dit geëxtrapoleerd naar het hele jaar. 

Scope 3.6 Zakenreizen: we hebben alle informatie over zakenreizen (de transportmodus, gereisde kilometers en hotelovernachtingen) gebruikt om de impact van deze reizen te bepalen.

Scope 3.7 Woon- werkverkeer: informatie d.m.v. survey uitgevraagd bij alle werknemers. 

Scope 3.11 Gebruik van verkochte producten: we hebben de informatie opgevraagd bij Google Cloud Console.

Waar bevindt zich onze grootste impact, onze milieu-hotspots?

56 % van onze milieu-impact ontstaat dus in scope 3. Waar ontstaat deze milieu-impact door?

Het GHG-protocol heeft verschillende subcategorieën geformuleerd waarbinnen je scope 3 emissies berekent; denk bijvoorbeeld aan afval, ingekochte producten en woon-werkverkeer van je medewerkers. In de afbeelding hieronder zie je hoe onze impact over de verschillende categorieën verdeeld is.

Laten we verder inzoomen op een paar opvallende uitkomsten.

Scope 3.1: Ingekochte goederen en diensten

4 ton, 41 % van al onze emissies in scope 3, komen uit deze categorie. En deze Scope 3.1 emissies zijn 23% van onze totale CO2-voetafdruk.

En meer specifiek, waar ontstaat deze impact?

  •  31,4% zijn emissies van onze supermarkt-boodschappen 
  • 15,2% zijn emissies van ingekochte elektronica (laptops etc.) 
  • 12.2% zijn emissies die horen bij drankjes die we in de horeca hebben gekocht. Bedrijfsuitjes, tja, we houden ervan ;)

Onze boodschappen bestaan uit levensmiddelen voor onze lunch (brood, beleg, groente & fruit), koffie & thee en snacks en tussendoortjes. We lunchen volledig vegetarisch. En deels veganistisch.

Iets wat er uitspringt, is de impact die ontstaat door de hoeveelheid kaas die we kopen. Met 21 collega’s wordt er heel wat kaas gegeten: 27,23 kg in 2023. En daar hoort een impact van 351,64 KG CO2-eq bij. Dit is 30,82% van alle scope 3.1 emissies, 4% van alle scope 3 emissies bij elkaar, en 2,25% van onze totale CO2-voetafdruk.

The impact of our other sandwich toppings is much smaller;

- Zoet broodbeleg draagt met 0,123 tCO2-eq (123 kg CO2-eq) 10.8% bij aan de scope 3.1 emissies

- Zout broodbeleg (groentespreads, vegetarische vleesvervangers etc.) draagt met 0,189 tCO2-eq (189 kg CO2-eq) 16.6 % bij aan de scope 3.1 emissies

Scope 3.7: Woon-werkverkeer door medewerkers

Onze organisatie is het afgelopen jaar flink gegroeid; op het moment zijn we met 21 collega’s. Die collega’s wonen niet allemaal naast ons kantoor, dus er worden heel wat kilometers gereisd; de totale afstand in 2023 was 58.502 km over het hele jaar, 1.271 km per week. 

Van deze km’s wordt 93% emissievrij afgelegd, namelijk door met de trein of de fiets te reizen.

In totaal is de impact van ons woon-werkverkeer in 2023 2.1 ton CO2-eq, 13% van onze totale CO2-voetafdruk. En een opvallende uitkomst is dat maar liefst 82.4% van die 2.1 ton, namelijk 1,7 ton CO2-eq, afkomstig is van het pontje dat Amsterdam-Noord met de rest van Amsterdam verbindt. We hadden niet gedacht dat deze verkeersbeweging zo een grote milieu-impact zou vormen!

Gelukkig heeft de gemeente Amsterdam ambities om deze pond te verduurzamen: drie oude diesel veerponten worden in de loop van 2024 vervangen door vier nieuwe, elektrische veerponten. En uiteindelijk wil de gemeente alle pontjes volledig uitstootvrij laten varen.

(source: https://www.parool.nl/amsterdam/uitstootvrij-het-ij-over-vier-elektrische-veerponten-vanaf-2024-in-amsterdam~b85a392d).

Conclusie: hoe kunnen we onze impact verkleinen?

Als je je CO2-voetafdruk hebt berekend, weet je dus waar je impact zit. En een deel van die impact kun je verkleinen, maar een deel helaas niet. Soms heb je nou eenmaal bepaalde grondstoffen/materialen nodig om je product te kunnen maken, ook als deze materialen voor een grote milieu-impact blijken te zorgen. Of heb je zelf geen invloed op bijvoorbeeld de energieleverancier van je kantoor.

De stappen die je wel kunt zetten om je impact te verkleinen, zullen per organisatie en situatie verschillen.

Emissies waar we als Hedgehog Company geen invloed op hebben

Hedgehog Company levert geen producten, maar diensten. Voor service-organisaties is reduceren vaak lastiger dan voor product-organisaties. Omdat service-organisaties minder inkoop en “vaste onderdelen”, zoals transport of machines, in hun bedrijfsprocessen hebben. En dat zijn juist onderdelen waar je voor een duurzamer alternatief kunt kiezen. 

In ons geval huren we kantoorruimte in een gedeeld kantoor, waarbij we geen invloed hebben op de gekozen energieleverancier. We kunnen dus niet overstappen naar groene energie. En door een centrale temperatuurregeling en verlichting hebben we ook weinig invloed op de verbruikte hoeveelheid energie. 

Verder bleek in scope 3.7 ‘Woon-werk verkeer’ het pontje van en naar Amsterdam-Noord voor veel emissies te zorgen. Over een heel jaar komt deze impact uit op 1,7 ton CO2-eq. Dus we zijn heel blij met de ambities van de gemeente Amsterdam om de pont te verduurzamen! Maar tot die tijd kunnen we helaas niks aan deze emissies veranderen, tenzij onze collega’s graag zwemmen.

Onze collega’s komen zo veel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer naar kantoor. Maar voor sommige afstanden, en vooral aansluitingen, vormt dit een uitdaging. Eén van onze collega’s kiest daarom de helft van de tijd voor eigen auto vs. openbaar vervoer. Haar reistijd is 60-90 minuten als ze met de auto gaat, met het openbaar vervoer is dit 110-120+ minuten. In die tijd werkt ze dan vanuit de trein.

Soms nemen we de auto als we op bezoek gaan bij een klant. We hebben geen leaseauto's en zijn daarom deels afhankelijk van de twee privé-auto’s van onze collega’s. Dit zijn geen elektrische auto’s, en daarom dragen deze wel bij aan onze CO2-voetafdruk. Als we deze ritjes elektrisch zouden maken, zouden we deze impact 744 kg CO2-eq omlaag kunnen brengen naar 286 kg CO2-eq.

Tot slot, voor de zakenreizen hebben we in bijna alle gevallen, vanuit duurzaamheidsoogpunt, voor de bus of de trein gekozen. Maar in één enkel geval konden we niet om het vliegtuig heen door een gebrek aan treinverbinding. Deze vlucht droeg 0,3 ton CO2-eq (259 kg CO2-eq) bij aan onze total CO2-voetafdruk.

Wat we wél doen om onze milieu-impact zo laag mogelijk te houden

In de keuzes waar we wél invloed hebben op onze milieu-impact, speelt duurzaamheid natuurlijk een grote rol.

Bijvoorbeeld bij:

Ons interieur. We hebben ons kantoormeubilair grotendeels tweedehands gekocht, zoals stoelen, vloerbedekking en glazen wanden. Onze tweedehands bureaus hebben we gratis opgehaald, maar omdat die dus niet in de categorie ingekochte goederen vallen hebben we deze niet meeberekend qua emissies. 

Onze laptops. Die kopen we tweedehands of refurbished, dit is 38% van al onze ingekochte elektronica. Producten zoals monitors, webcams en microfoons hebben we wel nieuw ingekocht. 

Ons menu. Omdat de milieu-impact van vlees heel hoog is, lunchen we al vegetarisch en deels veganistisch. Als we kaas helemaal zouden schrappen, zouden we nog 0,2 ton CO2-eq kunnen besparen. Maar zelfs voor ons duurzame team is dit onderwerp van hevige discussies... 

Onze boodschappen. We kopen precieze en kleine hoeveelheden, om zo voedselverspilling tegen te gaan. En we kiezen voor grote verpakkingen (waar mogelijk) om verpakkingsmateriaal te besparen. Een deel van onze boodschappen deden we via Pieter Pot, de plastic-vrije supermarkt die herbruikbare weckpotjes als verpakking gebruikt. 

Ons afval. We scheiden papier, glas en restafval. In 2023 “produceerden” we 410 kg afval, waarvan 290 kg restafval was. Per FTE komen we daarmee op 39 kg. En daarmee zitten we ruim onder het gemiddelde van 84 kg/FTE.

Bereken je eigen CO2-voetafdruk‍

Wil jij na het lezen van dit artikel je eigen CO2-voetafdruk berekenen? Dit kun je doen via het Hedgehog Carbon Platform. Het is belangrijk dat je een tijdsperiode kiest (maand, jaar) en alle data tot je beschikking hebt om volledig over je scope 1,2 en 3 emissies te rapporteren. 

Wil je meer weten over hoe je je CO2-voetafdruk berekent? Neem dan een kijkje in onze CO2 Calculator University;hier vind je alle informatie om zelf aan de slag te gaan

Wij kunnen de berekening ook voor je uitvoeren. Neem dan contact met ons op via onderstaande knop.

Neem contact met ons op als je meer wilt weten over de CO2-voetafdruk
Neem contact met ons opNeem contact met ons opNeem contact met ons opNeem contact met ons op
Dit artikel is geschreven door:
Clara
Clara
Hoofd communicatie
Stuur e-mailLinkedInBoek een vergadering
Dankjewel! Je bericht is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.