Return to news
Terug naar de kennisbank

Hoe vermindert u uw digitale CO2-voetafdruk? Drie tips

Dit artikel informeert over uw digitale koolstofvoetafdruk en geeft aanbevelingen over hoe u de koolstofuitstoot veroorzaakt door uw digitale gedrag kunt verminderen.

Binnen en buiten uw bedrijf maakt u ongetwijfeld gebruik van meerdere apparaten die met het internet verbonden zijn. Elke e-mail, Zoomcall en gestreamde video dragen bij aan uw digitale voetafdruk. Vooral sinds digitaal werken de laatste jaren flink is gegroeid, is het gebruik van digitale technologieën in de bedrijfswereld enorm toegenomen. 

Een digitale koolstofvoetafdruk bestaat uit de broeikasgasemissies die het gevolg zijn van de productie, het gebruik en de gegevensoverdracht van digitale apparaten en infrastructuur.  

Een leven zonder internet is tegenwoordig ondenkbaar

Technologie is een integraal onderdeel van ons persoonlijke en professionele leven geworden. Naar verwachting zullen de hoeveelheid gegevens die worden gegenereerd door apparaten die op het internet zijn aangesloten de komende jaren met ruwweg 400% toenemen, van 18,3 zettabytes in 2019 tot 73,1 zettabytes in 2025 (1). 1 ZB is het equivalent van 1.000.000.000.000.000 megabytes (MB's). Ja, vijftien nullen. 

Duurzaamheid wordt ook de status quo. De ICT-industrie kan een vrij positieve impact hebben op het gebied van duurzaamheid, aangezien zij de manier waarop wij communiceren en werken ingrijpend heeft veranderd. Door innovatief IT te implementeren, kan de koolstofvoetafdruk van een bedrijf aanzienlijk worden verkleind.

IT maakt bedrijven duurzamer, maar hoe duurzaam is IT?

De voordelen van IT leiden tot meer gebruik, en dus meer vereiste datavolumes, wat vervolgens ook zal leiden tot een toenemende adoptie van high-end technologieën, zoals AI. Om met AI-systemen waarde te creëren, is Big Data-analyse van cruciaal belang. Naarmate de vraag naar gegevens toeneemt, neemt ook de vraag naar elektriciteit toe, waardoor de milieu-impact van bedrijfs-IT met de dag groter wordt.  

Desondanks is duurzame IT voor veel organisaties nog geen prioriteit. Het indirecte energiegebruik voor dataopslag en -overdracht (scope 3 emissies) is nog vrij onopgemerkt. Verwacht wordt dat de datacenterindustrie als geheel in 2040 ongeveer 14% van de wereldwijde emissies zal veroorzaken (2). 

Ook de productie en verwijdering van elektronische apparaten heeft een aanzienlijk milieueffect. De koolstofkosten van de productie van deze apparaten zijn bijna even hoog als, of zelfs hoger dan, de koolstofkosten van het gebruik ervan (3). E-waste is een groeiend probleem, aangezien recycling van de grondstoffen die in bijvoorbeeld telefoons en laptops worden gebruikt, nog niet gebruikelijk is. Uit een enquête is gebleken dat 89% van de bedrijven minder dan 10% van hun IT-hardware recycleert (4).

Onze drie tips om uw digitale voetafdruk te verkleinen

Bewust gebruik van elektronische apparaten

Maak werknemers meer bewust van de CO2-voetafdruk van het gebruik van apparaten. Een voorbeeld: videobellen leidt tot de uitstoot van 1 kg CO2 per uur. Door de camera uit te zetten en alleen audio te gebruiken, vermindert de CO2-impact met 96% (5). Apparaten uitzetten in plaats van ze aan te laten staan of in de slaapstand te zetten kan ook effectief zijn. U kunt bijvoorbeeld zorgen dat al uw apparaten een automatische uitschakelfunctie hebben.

Videobellen leidt tot de uitstoot van 1 kg CO2 per uur. Als u uw camera uitzet en alleen audio gebruikt, vermindert de CO2-uitstoot met 96%.

Bovendien is het ook van cruciaal belang de levensduur van elektronische apparaten te verlengen. Vermijd de verleiding om altijd de nieuwste gadgets te willen, en sta open om nog bruikbare apparatuur te repareren, recyclen of door te verkopen om de totale levensduur te verlengen.

Overschakelen naar duurzamere IT-dienstverleners

Datacenteractiviteiten zijn energie-intensief en dragen dus aanzienlijk bij aan uw digitale CO2-voetafdruk. Vraag IT-leveranciers om milieu-informatie en duurzaamheidsrapportage. Bepaal daarna de koolstofkosten van uw IT-activiteiten. Datacenters die voornamelijk hernieuwbare energie gebruiken, kunnen zeer gunstig zijn voor uw eigen digitale voetafdruk.

Groene energieproductie met zonnepanelen.

Energie-efficiëntere gegevensmechanismen aannemen

Voer audits uit van uw huidige applicaties om de meest energie-intensieve te identificeren en de ergste boosdoeners aan te pakken. Overschakelen op een groene cloudarchitectuur en -framework komt ook uw ecologische voetafdruk ten goede. Uit één onderzoek is gebleken dat een kostenbesparing van 19% kan worden gerealiseerd wanneer wordt overgeschakeld op edge computing, hoewel het essentieel is dat de oplossing organisatiebreed moet worden geschaald (6).

1: IDC, "IoT Growth Demands Rethink of Long-Term Storage Strategies, says IDC," 27 juli 2020. 

2: Belkhir, L., & Elmeligi, A. (2018). Beoordeling van de wereldwijde uitstootvoetafdruk van ICT: Trends tot 2040 & aanbevelingen. Tijdschrift voor schonere productie., 177, 448-463.

3: Europees Milieubureau, "Coolproducts don't cost the Earth," september 2019.

4: CapGemini, "Duurzame IT, Waarom het tijd is voor een Groene revolutie voor de IT van uw organisatie", 2021. p. 3.

5: Obringer, R., Rachunok, B., Maia-Silva, D., Arbabzadeh, M., Nateghi, R., & Madani, K. (2021). De over het hoofd geziene milieuvoetafdruk van toenemend internetgebruik. Hulpbronnen, Behoud en Recyclage., 167, 105389.

6: CapGemini, "Duurzame IT, Waarom het tijd is voor een Groene revolutie voor de IT van uw organisatie", 2021. p. 18.

Wilt u actie ondernemen? Wij kunnen uw digitale CO2-voetafdruk berekenen.
KoolstofvoetafdrukKoolstofvoetafdrukKoolstofvoetafdrukKoolstofvoetafdruk
Dit artikel is geschreven door:
Ricardo
Ricardo
NOx Expert
Stuur e-mailLinkedInBoek een vergadering
Dank u! Uw inzending is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.