Terug naar nieuws
Terug naar de kennisbank

Klantcase CCV: met activity-based data de CO₂-voetafdruk berekenen

Er zijn twee manieren om de omvang van je CO₂-voetafdruk te bepalen: met activity-based of met spend-based data. In het artikel hieronder leggen we het verschil uit, aan de hand van een case van onze klant CCV.

Globaal gezien zijn er twee manieren om de omvang van je CO₂-voetafdruk te bepalen: met activity-based of met spend-based data. In het artikel hieronder leggen we het verschil uit, aan de hand van een case van onze klant CCV.

Case CCV

CCV is een Europese provider die betrouwbare, efficiënte en naadloze end-to-end betalingen mogelijk maken op elk punt in ieder klanttraject. Hedgehog Company heeft onlangs de CO₂-voetafdruk van de organisatie bepaald door middel van een activity-based analyse, en in dit voorbeeld gebruiken we een betaalterminal om het verschil uit te leggen tussen activity-based en spend-based data.

Visual communicating the #WeCare strategy
CCV richt zich op milieu, maatschappij en governance met hun #WeCare-strategie

Wat is activity-based data bij een CO₂-voetafdruk?

Activity-based data is data die echt over de impact van jouw product of organisatie gaat. Binnen een activity-based analyse doen wij het onderzoek waarmee jij exact inzicht krijgt in je impact en hoe deze tot stand komt.

Activity-based emissiefactoren meten de hoeveelheid emissies die verbonden zijn aan een specifieke activiteit, zoals het aantal gereden kilometers door een voertuig of de hoeveelheid elektriciteit die wordt verbruikt op jullie kantoor. Deze factoren worden berekend op basis van data specifiek voor de activiteit, en zijn binnen bepaalde emissiebronnen relatief makkelijk te achterhalen (zoals de kilometers of de kWh in bovengenoemde voorbeelden).

Zodra je naar de emissiebron “ingekochte goederen” kijkt, wordt het vinden van activity-based referenties iets lastiger. Er staat namelijk niet zomaar ‘de impact van 1kg betaalterminal is xxx kg CO₂-eq.’ Daarom voer je een dieper onderzoek uit om de milieu-impact van dit product vast te stellen. 

Ingekochte goederen zijn voor de meeste organisaties de grootste CO₂-emissiebron, en moeten dus gedetailleerd in kaart worden gebracht voordat je je impact kunt verminderen.

Activity-based emissiefactoren vormen een nauwkeurige en precieze benadering voor het meten van broeikasgasemissies. Via deze benadering kan je je emissies met tot wel 70% nauwkeuriger bepalen, in vergelijking met andere rekenmethoden voor emissieschatting. Maar de implementatie van activity-based emissiefactoren kost veel tijd, en dat maakt deze methode kostbaar.

Traffic jam

Wat is spend-based data bij een CO₂-voetafdruk?

Spend-based data is algemene data, die tot stand komt via monetaire waarden uit databases. Spend-based data, of spend-based emission factors (spend-based emissiefactoren), schatten de milieu-impact van organisaties aan de hand van hun uitgaven voor goederen en diensten.

Hiervoor wordt de monetaire waarde van aankopen vermenigvuldigd met de emissie-intensiteit van de categorie (uit de database) waar het product of dienst het meest op lijkt, of het beste in past. De emissie-intensiteit is de broeikasgasuitstoot per euro toegevoegde waarde. Dit cijfer geeft zo een beeld van de milieu-efficiëntie van productieprocessen.

In het voorbeeld van de betaalterminal leidt de spend-based analyse tot een uitkomst, een cijfer, maar daar kun je geen CO2-reductie plannen op te baseren. De spend-based emissiefactor die het dichtst in de buurt komt van de terminal is de categorie ‘electrical machinery and apparatus’; laptops, monitors, muizen en beeldschermen vallen hier allemaal onder. Hier is dus de milieu-impact van een gemiddeld elektrisch apparaat de basis, in plaats van de impact van de specifieke betaalterminal. De impact die je zo omschrijft, is dus niet nauwkeurig.

Daarnaast geeft deze emissiefactor geen inzicht in welke onderdelen, processen, of materialen van de betaalterminal de grootste impact vormen. De enige manier om (op papier) de milieu-impact te verminderen, is het kopen van goedkopere betaalterminals bij een andere leverancier. Hiermee geef je minder geld uit aan de emissiebron, en daarmee gaat je spend-based CO2-emissie omlaag.

In een spend-based analyse wordt de CO2-voetafdruk namelijk berekend aan de hand van emissiefactoren, die je vermenigvuldigt met de monetaire waarde van de onderneming. Je zou dan in dit voorbeeld een bedrag, bijvoorbeeld 2.5 miljoen euro, gebruiken om de gezamenlijke waarde van alle betalingsterminals in uit te drukken. Vervolgens vermenigvuldig je dit bedrag met de gevonden emissiefactoren uit de categorie ‘electrical machinery and apparatus’ En zo kom je dan tot de “totale” impact van deze terminals. Als je dus minder geld uitgeeft aan de emissie categorie, wordt je impact “lager”.

Met spend-based data berekenen wij dus niet jouw precieze impact, maar kom je uit op een algemenere en gestandaardiseerde benadering van deze impact.

CCV-betaalterminals
CCV-betaalterminals

Voordelen voor CCV van de activity based methode

Door de activity-based analyse weet CCV exact waar en hoe de milieu-impact van de terminals tot stand komt. Wij hebben een database opgesteld met de activity-based emissiefactoren en CCV is nu zelf in staat om via de Hedgehog Carbon Calculator hun emissies bij te houden.

De inzichten uit de activity-based analyse vertellen je ook waar in je product de grootste impact ontstaat. Bij CCV bleek uit de LCA studie dat de meest significante impact ontstaat door de gekozen materialen van de betalingsterminals.

Dit biedt ook aanknopingspunten waarmee het productieproces aangepast kan worden; door andere materialen te kiezen gaan zowel de ontstane impact als ook de kosten voor de organisatie omlaag. Dit is een inzicht dat je met een spend-based analyse niet op zou doen.

Dataverzameling kost tijd

Hoe groter en complexer je organisatie of product, hoe complexer het proces van de data-verzameling is. Want je moet niet alleen zelf op zoek naar alle data, je moet die data vaak ook opvragen bij je leveranciers. Er kunnen soms weken tot maanden overheen gaan, totdat je alle inzichten hebt die je nodig hebt.

In het geval van CCV gaat het om een internationaal bedrijf, met meerdere locaties. Onze contactpersoon en projectleider bij CCV is Anna Ahrenberg, Brand and Sustainability Lead. Anna: "Dankzij de deskundige hulp van Hedgehog hebben we de grote uitdaging van het verzamelen van CO₂- en LCA-data stap voor stap kunnen oplossen. In slechts vier maanden hebben we onze eerste CO₂-evaluatie afgerond. We zijnd dankbaar voor de begeleiding, waardoor een lastige klus een haalbaar succes is geworden!"

Lees meer over CCV in Ons werk.

Wil je meer weten over je CO₂-voetafdruk?
ContactContactContactContact
Dit artikel is geschreven door:
Clara
Clara
Hoofd communicatie
Stuur e-mailLinkedInBoek een vergadering
Dankjewel! Je bericht is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.