Terug naar nieuws
Terug naar de kennisbank

SFDR: Waarom private equity managers verder moeten gaan dan ESG-gegevens

In dit artikel wordt uitgelegd waarom private equity managers er beter aan doen ESG achter zich te laten, zowel in het algemeen als in de context van het SFDR.

Probeert u SFDR artikel 9 private equity portefeuilles te realiseren? Beheert u duurzame doelstellingen? Val niet terug op ESG. Wij geven uitleg over de SFDR en de toegevoegde waarde van echte duurzaamheidsdata en -inzichten. Dat wil zeggen, duurzaamheidsinzichten op portefeuillebedrijfsniveau voor participatiemaatschappijen.

Op het moment van schrijven is er nog veel onduidelijk over de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Het maken van wetgeving binnen de EU is altijd een intensief proces. Voeg daarbij verschillende culturele achtergronden, verschillende belangen over de (snelheid van de) transitie naar een duurzame wereld, de complexiteit van de financiële sector, de toegevoegde waarde van greenwashing, en nog veel meer. Al deze factoren leiden tot een uitdagend streven naar overeenstemming. 

Maar één ding is zeker: duurzaamheidsgegevens op portefeuilleniveau zijn de aangewezen weg voor uw Principal Adverse Impacts (PAI) bekendmakingen voor het SFDR. Wat bedoelen we met deze gegevens? En waarom is het beter voor u dan ESG-gegevens? We beantwoorden deze vragen in dit artikel. 

Inleiding: Wat is het doel van de SFDR

De SFDR is een nieuwe EU-verordening die de duurzaamheidsverslaglegging van alle financiële marktdeelnemers (FMP's) beoogt te reguleren. Het geeft een rapporteringskader en vereisten omtrent openbaarmaking voor duurzaamheidsverslaglegging door financiële instellingen op het niveau van entiteiten, portfolios en financiële producten. Zoals vermeld op de website van de EU:

"De richtlijn [de SFDR] bevat openbaarmakingsverplichtingen inzake duurzaamheid voor producenten van financiële producten en financiële adviseurs ten aanzien van eindbeleggers. Ze doet dit met betrekking tot de integratie van duurzaamheidsrisico's door financiële marktdeelnemers (d.w.z. vermogensbeheerders, institutionele beleggers, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, enz., alle entiteiten die financiële producten aanbieden waarbij zij het geld van klanten beheren) en financiële adviseurs in alle beleggingsprocessen en voor financiële producten die de doelstelling van duurzaam beleggen nastreven."

Met het SFDR wordt de sector van ESG-beleggingen verbeterd met gestructureerde openbaarmakingen over duurzaamheid en bescherming tegen greenwashing. Het bevordert en structureert de rapportage van ESG-gegevens op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur.

De tekortkomingen van ESG-ratings

Momenteel kunnen beleggers hun beleggingsbeslissingen alleen baseren op financieel rendement en waargenomen risico op basis van ESG. Er kleeft echter een groot nadeel aan de ESG-criteria: ESG-gegevens zijn gebaseerd op proxies per land en per sector. Het vertelt u niet of het bedrijf waar u een due diligence-onderzoek naar uitvoert, milieubewust is. Het vertelt u de ESG-prestaties van dit bedrijf op basis van de economische sector en het land waarin het zich bevindt, allemaal verzameld uit rapporten van andere bedrijven van het internet.

Als u een KRW artikel 8 of artikel 9 beleggingsfonds wilt beheren, moet u de sociale of milieukenmerken monitoren en rapporteren of beheren voor duurzame doelstellingen. Daarnaast kunt u zich de vraag stellen: wat is de financiële meerwaarde als ik de milieuprestaties van mijn portefeuillebedrijf kan verbeteren voordat ik het over 8 jaar (let op: dit is 2030!) afstoot. 

Als u, als portefeuillebeheerder, echte duurzame beleggingsdoelstellingen in uw PE-portefeuille wilt nastreven, moet u verder gaan dan ESG-gegevens. Om te weten of een bedrijf in portefeuille of een overnamedoelwit duurzaam is, moet u drie dingen vaststellen op het niveau van het bedrijf in portefeuille of op het niveau van de activa:

 1. Wat is het huidige effect op milieu, maatschappij en bestuur?
 2. Heeft dit bedrijf potentieel om zijn duurzame impact te verbeteren?
 3. Op welke knoppen moet worden gedrukt om verbeteringen op milieu-, sociaal en bestuursgebied te bevorderen?

Deze drie vragen worden beantwoord met organisational footprinting. 

Belangrijkste nadelige gevolgen en beginsel "niet in significante mate schaden

De gegevens van organisational footprinting zijn gebaseerd op de werkelijke situatie en activiteiten van uw portefeuillebedrijf of overnamedoelwit. Deze gegevens op bedrijfsniveau berekenen de exacte impact op het klimaat, de gemeenschap en de werknemers. Deze gegevens onthullen dus de duurzaamheidsrisico's van een (potentiële) belegging op basis van de werkelijkheid, in plaats van ESG's land-sector proxies. 

Met deze gegevens kunt u aantonen dat de organisatie geen significante schade aanricht (DNSH). Ook worden met deze organisatiebeoordeling alle PAI-indicatoren gedekt.

En het mooiste is: als de milieu-impact te groot is, kun je onmiddellijk ingrijpen. Deze data geeft jou en het management inzicht in de hotspots van de duurzaamheidsimpact. Het ondersteunt dus een duurzame strategie om de impact te verminderen, zowel voor het bedrijfsmiddel - het bedrijf waarin wordt geïnvesteerd - als voor de portefeuille.

Toegevoegde waarde van milieugegevens op portefeuille-bedrijfsniveau

Het belangrijkste is dat op het moment dat u het bedrijf over 8 jaar wilt afstoten (dus als het 2030 is), de milieuprestaties en de naleving van de milieuwetgeving uitstekend zijn, waardoor de ondernemingswaarde zeker toeneemt.

 

Maar er is een lijst van toegevoegde waarden van deze aanpak voor bedrijven, portefeuillebeheerders en beleggers.

Voor bedrijven geven milieugegevens inzicht in hotspots binnen hun activiteiten en de toeleveringsketen:

 • Dit levert laaghangend fruit op dat kan worden verbeterd en waarmee snel resultaten kunnen worden geboekt om de milieueffecten te verminderen.
 • De onderneming verstrekt niet alleen de gegevens voor de openbaarmaking van het SFDR aan de PE-firma, maar wordt ook in overeenstemming gebracht met de CSRD.
 • Deze gegevens leggen de basis voor een duurzame strategie op basis van cijfers in plaats van "buikgevoel" en intuïtie op bedrijfsniveau.
 • Op portefeuilleniveau vormen deze gegevens op bedrijfsniveau de basis voor uw duurzame portefeuillestrategie voor artikel 9 van de Kaderrichtlijn Water en daarna.

 

Voor de private equity portefeuillebeheerder betekenen deze milieugegevens op bedrijfsniveau:

 • Toekomstbestendige portefeuillebedrijven creëren tussen acquisitie en desinvestering met gerichte duurzame verbeteringsmaatregelen in de portefeuille.
 • Beheer en monitoring van duurzame prestaties van uw portefeuillebedrijven met actuele gegevens
 • Pre-overname, due-diligence-analyse: onderzoek naar mogelijkheden voor milieuverbeteringen voordat in een bedrijf wordt geïnvesteerd
 • Echt impact investing engageren en promoten en actief eigenaarschap met volledige transparantie mogelijk maken
 • Naleving van de wetgeving op het niveau van portefeuillebedrijven en PE-firma's (CSRD & SFDR)
 • Alle informatie voor PAI-openbaarmakingen en DNSH-principe
 • Ervoor zorgen dat het milieu in de toekomst wordt nageleefd (bv. risico's van koolstofbelasting, CSRD, eco-etikettering)
 • Koppel de gegevens aan het investeringsinitiatief van Paris Aligned, Carbon Net Zero, Science-Based Targets, UNSDG's, of elk ander initiatief dat voor u relevant is

Hoewel er dus nog veel onduidelijk is over de SFDR en de exacte technische reguleringsnorm, moet u niet wachten. Door te beginnen met de gegevensanalyse op activaniveau over het milieu en de sociale en governance-impact van de bedrijven, voldoet u al aan de SFDR-gegevensvereisten en kunt u al de vruchten plukken van wat dit te bieden heeft.

Plan een gratis consultatie om meer te weten te komen!
Plan vergaderingPlan vergaderingPlan vergaderingPlan vergadering
Dit artikel is geschreven door:
Joost
Joost
Mede-oprichter
Stuur e-mailLinkedInBoek een vergadering
Dankjewel! Je bericht is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.