Terug naar nieuws
Terug naar de kennisbank

De Locationmonitor: visualisatie van de voortgang van houtbouwprojecten

Hout en bio-based bouwen kunnen een oplossing zijn om de bouwsector te verduurzam. Mees Eringa vertelt meer over de nieuwe visualisatietool die we hebben ontwikkeld om de voortgang van houtbouwprojecten in Amsterdam te volgen.

De bouwsector is een sector met een gigantische milieu-impact. Hout- en biobased bouwen kan een oplossing zijn om de sector te verduurzamen. Gelukkig zien we al meer en meer houtbouwprojecten ontstaan; zowel overheden als marktpartijen zetten in op de ontwikkeling van dergelijke projecten. Om zicht te krijgen op de ontwikkeling en voortgang van houtbouwprojecten hebben we de Locatiemonitor ontwikkeld. Mees Eringa vertelt je meer over de actuele ontwikkelingen en stappen die er de afgelopen tijd op dit vlak zijn gezet.

Aanleiding: waar staan we ten opzichte van onze ambitie?

De bouwsector en woningmarkt staan onder druk; er moeten woningen bijgebouwd worden, maar de bouwsector heeft een enorme milieu-impact. Vanuit de Green Deal Convenant Houtbouw ligt er daarom de ambitie dat in 2025, in de metropoolregio Amsterdam, 20% van alle nieuwbouw in hout of andere biobased materialen uitgevoerd moet worden.

De metropoolregio is een samenwerkingsverband van 31 gemeenten. Vele opgaven voor deze gemeenten zijn een regionale opgave en kunnen veerkrachtiger worden opgepakt in een samenwerkingsverband. Ook de verstedelijkingsopgave is een regionale opgave en daarom is het logisch om deze gezamenlijk op te pakken, zodat de verstedelijking op elkaar aansluit..

De metropoolregio Amsterdam

De regio heeft ook grote duurzaamheidsambities. Een belangrijk onderdeel is verduurzaming van de bouw door middel van houtbouw, waarbij de ambities zijn gevat in het convenant houtbouw MRA. Door dit convenant kunnen we zo jaarlijks ongeveer 220.000 ton CO2-uitstoot besparen en voor een grote vermindering van de stikstofuitstoot zorgen.

Die 20% houtbouw is best een ambitieuze doelstelling. Dus werd vanuit verschillende hoeken de vraag gesteld; hoe kunnen we de voortgang bijhouden? Zodat we kunnen zien in hoeverre we op koers liggen. Als we hier zicht op hebben, kunnen we namelijk ook bijsturen. En de resultaten met marktpartijen delen, zodat er ook vanuit de markt de motivatie gevoeld wordt om meer in hout te bouwen.

De Green Deal is door allerlei partijen, zowel van de publieke als private zijde ondertekend. Denk aan ontwikkelaars, gemeenten, banken, maar ook kennisinstellingen, architecten en het Rijk. In totaal hebben rond de 140 organisaties het convenant ondertekend. 

De Locationmonitor is de visualisatie van vooruitgang

De Locatiemonitor is een online omgeving, waar op een landkaart precies te zien is waar in de metropoolregio Amsterdam houtbouwprojecten te vinden zijn. Het gaat hierbij om projecten die daadwerkelijk gebouwd of opgeleverd zijn. Projecten die nog in de verkennings- of ontwikkelfase staan, zijn vaak nog niet openbaar en worden daarom niet meegenomen. Je kunt op de getoonde projecten klikken, en zo informatie over het betreffende project zien.

De ontwikkeling van de locatiemonitor

Het doel van de locatiemonitor was van begin af aan duidelijk; een visualisatie van de voortgang. Waar staan we nu? Hoeveel huizen worden er elk jaar al in hout neergezet? Wat zijn de prognoses voor de komende jaren? En hoe staat dit aantal in verhouding met de totale woningproductie die we in dat jaar zien? 

Daarnaast verzamelen we via de Monitor kennis over waarom bepaalde locaties toch niet in hout worden ontwikkeld. We krijgen zicht op belemmeringen waarom bij die projecten houtbouw niet van de grond komt. En zo wordt het ook duidelijk waarom bij bepaalde projecten houtbouw juist wel mogelijk is. 

We maken in de Locatiemonitor ook onderscheid in wat voor projecten het zijn; om hoeveel woningen gaat het, welk type woningen, en wanneer is de verwachte oplevering? Zo kunnen we echt die voortgang bewaken, en bijhouden op hoeveel procent houtbouw we al zitten.

De locatiemonitor

De inzichten zijn waardevol voor de hele markt

De Locatiemonitor levert inzichten die interessant zijn voor allerlei stakeholders. In de eerste plaats voor het convenant zelf natuurlijk. Maar ook voor andere partijen (zowel publiek als privaat).

Aannemers van houtbouwprojecten kunnen zich bijvoorbeeld profileren met hun kennis van houtbouw. En hierop ook gevonden worden door ontwikkelaars met ambitie op het vlak van houtbouw. Gemeenten kunnen hun beleid toetsen in hoeverre zij duurzame woningbouw ontwikkelen en stimuleren.

Toekomstvisie op de Locatiemonitor

De Locatiemonitor is een dynamische tool, en hopelijk vinden nieuwe houtbouw projecten snel hun weg naar de monitor. De monitor is daarmee, gelukkig, nooit af. Want we verwachten, en hopen, de komende jaren op een flinke versnelling in houtbouw. En die is ook nodig; er zijn houtbouwprojecten gerealiseerd en in ontwikkeling, maar het huidige tempo is nog te laag om daadwerkelijk die 20% te gaan halen eind 2025.

Ontwikkelaars, beleggers, woningcorporaties en gemeenten kunnen hun projecten zelf aanmelden. Dus dit is ook echt een uitnodiging naar de markt; maak je projecten zichtbaar via de Locatiemonitor. Zodat op een gegeven moment ook alle mooie houtbouwprojecten volledig in beeld zijn en allemaal in de monitor te vinden zijn. Dan is de monitor echt de etalage van alle stappen die we als regio zetten. En waar we trots op kunnen zijn. De monitor wordt dan dé plek om informatie over houtbouwprojecten vandaan te halen.

Toevoeging

Hedgehogs Imme Groet en Mees Eringa vormen met Bob van der Zande, Wouter van Twillert en Rosa Kip het programmateam van het Convenant Houtbouw. Imme en Mees hebben samen met Victor Kuipers (Hedgehog Company) aan de Locatiemonitor gewerkt.

Wil je meer informatie over het convenant, de ambitie of de Locatiemonitor? Mail Imme of Mees.

Bekijk de Locationmonitor
LocatiemonitorLocatiemonitorLocatiemonitorLocatiemonitor
Dit artikel is geschreven door:
Clara
Clara
Hoofd communicatie
Stuur e-mailLinkedInBoek een vergadering
Dankjewel! Je bericht is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.