Return to news
Terug naar de kennisbank

Biobased materialen opschalen voor duurzaam bouwen

Het opschalen van biobased bouwmaterialen draagt bij aan het tegengaan van klimaatverandering. In dit artikel leggen we uit hoe biobased materialen kunnen bijdragen aan duurzaam bouwen.

Het biobased consortium

In dit artikel leggen we het belang uit van het opschalen van bio-based materialen voor duurzaam bouwen. Bij Hedgehog Company willen we een drijvende kracht zijn in de duurzame transitie van onze planeet. Een belangrijke sector binnen deze transitie betreft de gebouwde omgeving. Met onze interdisciplinaire kennis en ondernemende aanpak dragen we bij aan een nieuwe bouwmethode waarbij duurzame materialen worden toegepast in de bouwsector. 

In samenwerking met het Woningbouwatelier [1] presenteert Hedgehog Company drie innovatieprojecten die bijdragen aan duurzaam bouwen en groen bouwen. Deze projecten zijn te zien in het Natuurpaviljoen op de Floriade Expo 2022 in Almere.

Een van de drie projecten betreft de opschaling van biogebaseerde bouwmaterialen. Hedgehog Company brengt in opdracht van het Woningbouwatelier de milieu-impact van tien nieuwe biobased bouwmaterialen in kaart. Het consortium dat de HoutKern-methode heeft ontwikkeld, wordt geleid door de Noordereng Groep.

Bio-wand van paprika-afval

Wanden op biobasis uit natuurlijke hulpbronnen

In het Natuurpaviljoen wordt een tentoonstelling van biobased materialen ingericht. Deze natuurlijke materialen zijn voornamelijk gemaakt van Nederlandse landbouwproducten. Ze zijn geselecteerd op basis van hun toepasbaarheid in de woningbouw. 

Biobased bouwmaterialen zijn natuurlijke materialen die weer aangroeien. Dit betekent dat deze materialen hernieuwbaar zijn en, indien ze op duurzame wijze worden geteeld, oneindig. De tentoonstelling is bedoeld om de integratie van biobased materialen in de bouw te versnellen. Dit is een cruciale stap in de verduurzaming van de Nederlandse bouwsector.

Natuurlijke materialen zijn ook goede vervangers voor de productie van traditionele bouwmaterialen met een hoge CO2-uitstoot, zoals staal en beton. 

Bouwmaterialen op biobasis zijn lichter dan conventionele materialen. Daardoor zijn ze gemakkelijker te hanteren en minder zwaar bij het vervoer. Dit betekent ook minder zware machines op de bouwplaats; het gebruik van deze materialen veroorzaakt dus minder koolstof- en stikstofemissies.

Ten slotte kan het grootschalige gebruik van biobased materialen ook een positieve bijdrage leveren aan de bestrijding van de opwarming van het klimaat en de uitstoot van koolstof. Door middel van fotosynthese slaan deze materialen namelijk koolstof op. Hiervoor moet duurzame landbouw voor biobased bouwmaterialen gecombineerd worden met een duurzaam gebruik van deze materialen. Een dergelijk systeem van bouwen met natuurlijke en duurzame materialen, kan van onze gebouwde omgeving een massaal systeem voor koolstofopvang en -opslag maken.

Het installeren van een van de bio-gebaseerde muren gemaakt van lokaal riet

Milieueffecten van materialen op biobasis

Hedgehog Company is gespecialiseerd in het uitvoeren van Life Cycle Assessments (LCA). Wij gebruiken LCA's om de milieu-impact van een breed scala aan producten en organisaties in kaart te brengen. In opdracht van het Woningbouwatelier voeren wij LCA's uit voor de tien biobased bouwproducten uit de tentoonstelling. Met de resultaten van deze LCA's informeren we de producenten over de milieuprestaties van hun materialen en productieprocessen. Ook geven we de hoeveelheid koolstofopslag aan. Ten slotte adviseren we hen over hoe ze de koolstof die uit hun processen voortkomt, kunnen verminderen.

Wij voeren LCA's uit voor zes producten, die producenten kunnen gebruiken om zich aan te melden bij de Nederlandse Nationale Milieudatabase (NMD) [2]. Als de producten in de NMD worden opgenomen, krijgen ze meer aandacht en kunnen ze worden gebruikt in zogenaamde MPG-berekeningen. Deze berekening richt zich op de milieuprestatie van gebouwen.

Sommige van deze beoordeelde producten zijn nog niet zo ver in ontwikkeling. Voor deze producten voeren wij vereenvoudigde, ex-ante levenscyclusbeoordelingen uit. Deze ex-ante LCA is zeer waardevol bij productinnovatie en -ontwikkeling. Op basis van deze analyses krijgen de ontwikkelaars waardevolle inzichten in hun producten. Zij gebruiken deze informatie bij de verdere ontwikkeling en opschaling van hun innovaties tot producten die klaar zijn voor de markt.

BRONNEN EN LINKS

[1] woningbouwatelier.nl

[2] milieudatabase.nl

Download hieronder het volledige rapport over biogebaseerde materialen. Alleen in het Nederlands, neem contact op voor engelse informatie.
Volledig verslagVolledig verslagVolledig verslagVolledig verslag
Dit artikel is geschreven door:
Zoë
Zoë
Expert duurzaamheid
Stuur e-mailLinkedInBoek een vergadering
Dank u! Uw inzending is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.