Terug naar 'Ons werk'

The Natural Pavilion: toekomst van de bouw

Het Natural Pavilion is geopend! Het paradepaardje van ons consortium van bio-based, modulaire en natuurinclusieve bouw, en het pronkstuk van de Floriade.

Het paviljoen is binnen negen maanden ontworpen, geëngineerd en gebouwd dankzij een hoge mate van coördinatie en samenwerking in ons consortium. Het is een showcase van vele (r)evoluties in de bouwsector: digitalisering, industrialisering, circulariteit, biobased en natuurinclusiviteit. Deze trends zijn vooral theoretisch, en met het paviljoen hebben we de potentie bewezen om de Nederlandse huizencrisis op te lossen: 1 miljoen huizen bouwen voor 2030, met strengere wettelijke koolstof- en stikstofemissieplafonds.

Er is een opeenstapeling van innovaties toegepast, waaronder een slimme waterbuffer, parametrisch ontworpen lamellen, natuurlijke klimaatsystemen, duurzame fundering, het kweken van groenten in eigen beheer. Daarnaast is het paviljoen ook een showroom van een enorme variëteit aan biobased bouwmaterialen en interieurproducten.

Als duurzaamheidspartner stond Hedgehog Company centraal bij het vertalen en verankeren van de duurzaamheidsvisie naar alle partners tijdens de ontwerp-, engineering- en bouwfase. We leverden instrumenten die duurzame besluitvorming op basis van gegevens ondersteunen en brachten de milieu-impact van het hele paviljoen in kaart. 

In samenwerking met het Woningbouwatelier werken we ook aan de opschaling van het gebruik van biobased materialen in de Nederlandse bouw door het uitvoeren van Life Cycle Assessments van tien producten. Samen met het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO hebben we de milieueffecten onderzocht van de fundering die in Het Natuurpaviljoen is gebruikt en hoe deze op grotere schaal kan worden toegepast. Daarnaast hebben we samen met De Groene Jongens de MPG (0,25) gemaakt en het materiaalpaspoort van het hele gebouw gerealiseerd.

Een koninklijk bezoek

Het paviljoen wordt bezocht door koning Willem-Alexander zelf. Vandaar dat hij de wandeling over (afgekeurde!) spinaziezaadjes heeft kunnen voelen. De Floriade Expo 2022 is open voor publiek, en we nodigen iedereen uit om de toekomst van de bouw te komen bewonderen en geïnspireerd te worden om zelf aan de slag te gaan naar een duurzamere wereld!

"
Hedgehog Company bleek de poortwachter van onze duurzame visie. Met hun kennis, netwerk en beoordelingsvermogen gaven ze ons snelle en gemakkelijk te begrijpen inzichten die duurzame besluitvorming tussen al onze partners in ons consortium mogelijk maakten.
"
Gerben Kuipers
Directeur
Dank u! Uw inzending is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.