Terug naar 'Ons werk'

Een MKI-score voor rails

De uitdaging

ArcelorMittal is de op één na grootste staalproducent ter wereld, met een productie van ongeveer 70 miljoen ton staal in 2021. Het bedrijf heeft 37 staalfabrieken in zestien landen, waaronder een geïntegreerde staalfabriek en spoorwalserij in Dąbrowa Górnicza, Polen. In 2022 had ArcelorMittal een omzet van $79,8 miljard en een ruwstaalproductie van 59,0 miljoen metrische ton, terwijl de ijzerertsproductie 45,3 miljoen metrische ton bereikte. 


Een van de producten die zij produceren zijn rails. Voor het indienen van openbare aanbestedingen in Nederland, vroeg ArcelorMittal Hedgehog Company om een levenscyclusanalyse (LCA) van twee van hun rails uit te voeren. De LCA richtte zich op hun staalfabriek en spoorwalserij. 

De aanpak

Hedgehog Company heeft een LCA-studie uitgevoerd, met het doel om betrouwbare en nauwkeurige kwantitatieve milieugegevens te genereren van twee spoorprofielen. Met de LCA werd de Milieukostenindicator (MKI) berekend. De MKI is een indicator met één score die de schaduwkosten van een product weergeeft, uitgedrukt in euro. 

De resultaten

Met een MKI-score van hun rails kreeg Arcelor Mittal inzicht in de milieu-impact van hun product en kunnen ze zich inschrijven op Nederlandse aanbestedingen. 

De resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt voor business-to-business communicatie.

De doelgroep voor deze communicatie zijn overheden en bedrijven die betrokken zijn bij overheidsopdrachten in de Nederlandse bouwsector, evenals klanten met wie ArcelorMittal de milieugegevens wil delen.

"
"
Dank u! Uw inzending is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.