Terug naar 'Ons werk'

Operationele voetafdruk pensioenfonds

Het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) beheert de pensioenen voor haar 1,3 miljoen deelnemers binnen de Metaal en Techniek sector. Hedgehog Company B.V. heeft de operationele carbon footprint van PMT beoordeeld en gerapporteerd volgens het Greenhouse Gas (GHG) protocol. De beoordeling had betrekking op de uitstoot van broeikasgassen in de scopes 1 en 2, en op een deel van scope 3. De relevante emissiebronnen zijn bepaald aan de hand van het GHG-protocol. Ons beoordelingsverslag over de activiteiten van PMT betreft de emissies van 2021 en beschrijft de afbakening van de emissiebronnen, de analyse van deze bronnen en de eindresultaten van de berekening van de koolstofvoetafdruk. Op basis van de inzichten uit de CO2-voetafdruk hebben we verscheidene sessies georganiseerd met verschillende werknemers van PMT. In deze sessies hebben we PMT bij het bepalen van haar eigen doelstellingen voor CO2-reducties ondersteund, en maatregelen geïdentificeerd waarmee deze reducties behaald worden.

Volgende stappen

PMT is nu bezig een reductieplan op te stellen en zijn CO2-emissies meten en monitoren met behulp van het Hedgehog Carbon Dashboard.

"
We hebben Hedgehog Company ervaren als zeer toegankelijk, coöperatief en flexibel in onze samenwerking. De kennis en ervaring van HHC op het gebied van carbon footprint assessment en analyse zal ons zeker helpen onze netto nul doelstellingen voor de toekomst te bereiken!
"
Rebecca Wörner
Bestuursadviseur Beleggingen
Dank u! Uw inzending is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.