Return to Knowledge Base

Begin vandaag nog met duurzaamheid met onze gratis CO2-calculator

Lees dit artikel en begin vandaag nog met onze gratis CO2-calculator met CO2-dashboard. Zet je eerste stappen op weg naar een duurzame organisatie en met jouw CO2-voetafdruk.

Duurzaamheid moet gemakkelijk en toegankelijk zijn. Om u op weg te helpen met uw duurzame organisatie bieden wij u onze gratis CO2-voetafdruk calculator met een CO2-dashboard. Met dit dashboard kunt u uw uitstoot van broeikasgassen monitoren, elk jaar, tot 2030. Deze CO2-calculator en dit dashboard zijn in overeenstemming met het GHG-protocol. 

Bedrijven zijn een belangrijke stakeholder in het klimaatdebat. Als u niet weet waar u moet beginnen met duurzaamheid, is een CO2-voetafdruk een goed startpunt. Een CO2-voetafdruk geeft een overzicht van de bijdrage van uw organisatie aan de klimaatverandering. Dit inzicht kan u handvatten bieden voor een efficiënte duurzaamheidsstrategie.

De koolstofvoetafdruk met het Greenhouse Gas Protocol (GHG-protocol) 

Het GHG-protocol is tot stand gekomen door een partnerschap tussen het World Resources Institute (WRI) en de Business Council for Sustainable Development (WCSD). Het biedt een standaard voor de boekhouding en rapportage van broeikasgassen voor zowel de publieke als de particuliere sector. 

Het GHG-protocol structureert uw koolstofvoetafdruk met vooraf bepaalde emissiebronnen. De resulterende GHG-inventaris is onderverdeeld in scope 1, scope 2 en in scope 3 koolstofemissies. Dit stelt u in staat om structureel de emissies van uw bedrijf en haar toeleveringsketen te identificeren en te verminderen. 

Directe en indirecte emissies in uw koolstofvoetafdruk

Het GHG-protocol classificeert de directe en indirecte emissiebronnen die in aanmerking moeten worden genomen. Scope 1 koolstofemissies zijn directe koolstofemissies. Scope 2 en scope 3 koolstofemissies vinden plaats in de toeleveringsketen en zijn dus indirecte koolstofemissies.

Werkingssfeer 1 Broeikasgasemissies

Scope 1 houdt rekening met alle directe emissies van bedrijfsmiddelen. Dit betreft emissies die vrijkomen bij uw eigen gebouw door verwarming, uw wagenpark en productiegerelateerde activiteiten. De meeste van deze emissies ontstaan door de verbranding van aardgas, diesel of benzine. Bij sommige productieprocessen komen broeikasgassen zoals methaan vrij in de atmosfeer, of er zijn koel- of airconditioningsystemen die koelmiddelen lekken.

Scope 2 GHG-emissies.

Scope 2 omvat emissies van direct energiegebruik, maar niet direct uitgestoten door bedrijfsmiddelen. Het beste voorbeeld voor scope 2 emissies is de opwekking van ingekochte elektriciteit. De emissies vinden plaats op de locatie waar de elektriciteit wordt geproduceerd. Het energiegebruik is echter direct en kan worden beïnvloed door de besluitvorming van het bedrijf. Andere voorbeelden zijn directe verwarming of stoom.

Werkingssfeer 3 Broeikasgasemissies

De scope 3-inventaris omvat alle andere indirecte emissies in de toeleveringsketen. Voorbeelden zijn de upstream emissies van de productie en het transport van ingekochte materialen, of zakenreizen en woon-werkverkeer van werknemers. Ook emissies die downstream optreden, zoals van transport naar gebruikers, de gebruiksfase en afvalverwerking, worden meegenomen. In totaal zijn er vijftien scope 3 emissiebronnen gecategoriseerd in het GHG protocol. Een overzicht van deze, en de scope 1 en 2 bronnen, vindt u in.

"Kader 1: Voorbeeld Scope 1 en 2 emissies

Erinaceus is een marketingbedrijf met 4 werknemers. Zij hebben een klein kantoor en alle werknemers maken gebruik van een middelgrote lease-auto (diesel).
Erinaceus heeft een standaard contract voor niet-hernieuwbare energie.
Het kantoor gebruikt 1.500 m3 aardgas per jaar voor ruimteverwarming.
Het elektriciteitsverbruik van de kantoren bedraagt 3.000 kWh per jaar.
Werknemers rijden gemiddeld 7.500 zakelijke kilometers per jaar.
Scope 1-emissies
Aardgas: 1.884 (kg CO2-eq per m3) * 1.500 (m3) = 2.826 ton CO2-eq
Lease-auto's: 0,176 (kg CO2-eq per km) * 7.500 (km) * 4 = 5,280 ton CO2-eq
Scope 2-emissies
Elektriciteit: 0,556 (kg CO2-eq per kWh) * 3.000 (kWh) = 1.668 ton CO2-eq
Totaal Scope 1 en 2 emissies
9.774 ton CO2-eq emissies per jaar"

Scope 1 & 2 vs scope 3 in uw CO2-voetafdruk 

Het verzamelen van gegevens en het berekenen van uw CO2-voetafdruk binnen scope 1 en scope 2 is relatief eenvoudig. Wij moedigen organisaties aan om deze scopes zelf te monitoren met onze gratis carbon calculator en dashboard. Voor het berekenen van scope 3 emissies zult u wellicht een expert moeten inhuren. 

Bovendien zult u zien dat voor de meeste organisaties scope 1 en 2 slechts het topje van de ijsberg zijn in hun koolstofvoetafdruk. Indirecte emissies in de toeleveringsketen zijn vele malen hoger, vooral voor bedrijven stroomafwaarts in de toeleveringsketen. Het is een goed idee om vandaag te beginnen met het verminderen van uw scope 1 en 2 emissies, aangezien deze gemakkelijker te verminderen zijn en de financiële voordelen aanzienlijk kunnen zijn. En als alle organisaties hun scope 1 en 2 emissies zouden aanpakken, verminderen we inherent ook alle scope 3 emissies.

Begin vandaag nog met duurzaamheid met onze gratis CO2-calculator en dashboard
Begin hier.Begin hier.Begin hier.Begin hier.
Dit artikel is geschreven door:
Rik
Rik
Expert duurzaamheid
Send emailLinkedInBook a meeting
Dank u! Uw inzending is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.