Return to news
Terug naar de kennisbank

CSRD zal zeker een impact hebben op jouw bedrijf

De richtlijn inzake duurzaamheidsrapportage zal gevolgen hebben voor jouw bedrijf. Lees Saro's artikel over dit nieuwe wapen van de EU Green Deal.

CSRD is bound to make an impact in your business

CSRD komt eraan

In het voorjaar van 2021 heeft de Europese Commissie haar voorstel voor de richtlijn inzake verslaglegging over de duurzaamheid van ondernemingen (CSRD) gepresenteerd. De CSRD is de herziene en herziene versie van de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Zij ondersteunt de rapportage over duurzaamheidsprestaties door duurzaamheidsrapportagenormen vast te stellen. 

De NFRD was gericht op ongeveer 11.000 ondernemingen die in de EU actief zijn. Het toepassingsgebied van de CSRD breidt dit uit tot meer dan 50 000 ondernemingen. Door de vaststelling van de rapportagevoorschriften wordt ook beoogd het rapportageproces voor EU-ondernemingen te vereenvoudigen. Momenteel bestaat er een grote hoeveelheid normen en kaders voor duurzaamheidsrapportage. De CSRD biedt een one-stop-shop die wordt ondersteund door de grotere plannen van de EU op het gebied van duurzame financiering met de EU-taksonomie en de EU Green Deals.

De doelstelling van het CSRD

Het doel van de CSRD is de duurzaamheid van bedrijven te stimuleren door de bestaande regels inzake niet-financiële rapportage te verbeteren. De richtlijn verplicht bedrijven transparant te zijn over hun duurzaamheidsprestaties en hun bijdrage aan klimaatdoelstellingen. Duurzaamheidsrapportage kan investeerders aantrekken en daarom vergemakkelijkt de CSRD de overgang naar een duurzame economie. 

Deze richtlijn is van toepassing op alle grote ondernemingen die onder het EU-recht vallen of een vestiging in een EU-lidstaat hebben. Een grote onderneming wordt in dit geval gedefinieerd als twee van de drie onderstaande punten van toepassing zijn:

- €40 million net sales;

- €20 million on balance sheet;

- 250+ employees.

CSRD-rapportage

Dus, waarover zouden we eigenlijk verslag uitbrengen? Goede vraag. De richtlijn bevat verschillende thematische aspecten die voorlopig nog deel uitmaken van de voorganger van de richtlijn CSRD: de richtlijn niet-financiële verslaggeving (NFRD). Het valt te verwachten dat deze thematische elementen zullen terugkeren binnen de CSRD-vereisten.

Binnen het milieuthema moet een onderneming relevante informatie bekendmaken over de feitelijke en potentiële gevolgen van haar activiteiten voor het milieu. Ook hun strategie inzake milieu- en klimaatrisico's die van invloed zijn op de ontwikkeling, prestaties of positie van de onderneming.

Voorbeelden van openbaarmaking van CSRD:

  • Materiële informatie over preventie en bestrijding van verontreiniging;
  • Milieueffecten van energieverbruik;
  • Directe en indirecte atmosferische emissies;
  • Het gebruik en de bescherming van natuurlijke hulpbronnen (bijv. water, land) en daarmee samenhangende de bescherming van de biodiversiteit;
  • Milieueffecten van het vervoer of van het gebruik en de verwijdering van producten en diensten; 
  • Bescherming van activa in gebieden met een hoog risico, bv. door hittestress en/of een stijgende zeespiegel; 
  • En ontwikkeling van groene producten en diensten.

Dubbele materialiteit

De CSRD richt zich op dit "dubbele materialiteit"-perspectief. Het interne perspectief gaat over de blootstelling van het bedrijf aan duurzaamheidsrisico's en -kansen. Het externe perspectief gaat over de impact van het bedrijf op de maatschappij en het milieu. Dubbele materialiteit komt voort uit de Overeenkomst van Parijs.

Een bedrijf moet dus verslag uitbrengen over zijn strategie en bedrijfsmodel, duurzaamheidsdoelstellingen en -indicatoren. En daarin moeten alle milieukwesties, sociale overwegingen, bestuursprocessen, externe en interne controle en risicobeheer worden opgenomen.

Wanneer en hoe treedt de CSRD in werking?

Strikt genomen moet u over het jaar 2022, uiterlijk eind juli 2023 in uw jaarverslag rapporteren. De CSRD zal echter pas vanaf 1 januari 2026 worden toegepast. 

De CSRD moet deel uitmaken van uw jaarverslag. Dit betekent dat uw financiële informatie en duurzaamheidsinformatie gelijktijdig worden gerapporteerd. Bedrijven moeten de informatie digitaal beschikbaar stellen in het komende European Single Access Point (ESAP). Deze informatie moet in overeenstemming zijn met de EU-regelgeving. Verificatie van uw informatie door derden zal waarschijnlijk verplicht worden.

Hoe kunnen we helpen?

De CSRD bestrijkt de milieu-, sociale en governance-elementen (ESG) binnen uw organisatie. Traditionele ESG-gegevens zijn echter onvoldoende om aan de CSRD te voldoen. ESG-gegevens worden geëxtraheerd uit publiek beschikbare rapporten en zijn gebaseerd op duurzaamheidsgegevens per land en per sector. Dit geeft dus geen inzicht in de duurzaamheidsprestaties van uw organisatie. Maar eerder van de gemiddelde prestaties van uw sector in uw regio.

Hedgehog Company ondersteunt u bij het identificeren van uw gegevensbehoeften voor de CSRD. Onze experts modelleren de volledige milieu-impact van uw organisatie door onze expertise in LCA-studies en GHG-emissiemodellering te combineren. Dit levert uw gegevensbehoeften voor CSRD, en als u wilt, om uw duurzaamheidsprestaties naar een hoger niveau te tillen. 

Wilt je meer weten over het effect van CSRD op jouw bedrijf?
Plan een vergaderingPlan een vergaderingPlan een vergaderingPlan een vergadering
Dit artikel is geschreven door:
Saro
Saro
Mede-oprichter
Stuur e-mailLinkedInBoek een vergadering
Dank u! Uw inzending is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.